Защо е необходима допълнителна защита на данните?

Изтичането на данни на клиенти може да доведе до сериозни финансови санкции
(снимка: CC0 Public Domain)

Много компании в сектори като счетоводство, застрахователно дело, недвижими имоти, адвокатски дружества и нотариални кантори, болници и медицински центрове работят с данни и съхраняват електронни досиета на клиенти, които е необходимо да бъдат архивирани и  защитени от кибератаки  и злонамерен софтуер. Съхранението на все повече критични данни в големи обеми изисква по-често архивиране, за да се предотврати катастрофална загуба при срив в хард диска, от вируси и малуер, нестабилни софтуерни изтегляния, човешки грешки или физически бедствия.

Последни проучвания показват, че финансовите данни са сред най-застрашените. Така например, инцидентите с киберсигурността при счетоводните компании в световен мащаб, а вече и в България, са все по-често срещани, а възстановяването струва скъпо. Причини за подобни инциденти могат да бъдат както човешка грешка, слаби пароли, недостатъчно защитен или злонамерен софтуер, така и преднамерени действия „отвътре”.

От друга страна, пандемията от Covid- 19 в последните две години наложи тенденция за работа от вкъщи в много компании и организации. В изследване на един от лидерите при продуктите за киберсигурност в световен мащаб Acronis, проведено в 12 дъpжaви oт Eвpoпa, Близĸия Изтoĸ и Aфpиĸa, България ce нapeждa нa пъpвo мяcтo пo бpoй aтaĸи cpeщy бизнeca. Над 55% oт yчacтвaлитe в пpoyчвaнeтo ИТ мeниджъpи ĸaзвaт, чe ĸибepaтaĸи cpeщy ĸoмпaниятa им идвaт вceĸи дeн, а нaд 25% зacичaт пoнe пo eднa aтaĸa вceĸи чac.

Същевременно съществува общ регламент за защита на личните данни (GDPR) на ЕС от 2018 г., който регламентира отговорността на обработващите лични данни, както и на тези, които ги съхраняват. Изтичането на данни на клиенти може да доведе до сериозни финансови санкции в размер до 20 млн. евро или до 4% от оборота.

GDPR регламентира отговорността при обработка и съхранение на лични данни
(снимка: CC0 Public Domain)

Българската компания Bullsoft може да помогне на организациите да предотвратят загубата на данни на клиенти и да осигурят непрекъснатост на работата чрез фундаментална киберзащита. Като партньор на Acronis, Bullsoft предлага комплексни решения и цялостна концепция за киберсигурност, които обединяват архивиране и киберзащита от следващо поколение, базирано на изкуствен интелект (AI). Eдно решение съчетава управление на бекъпи и защита от злонамерен софтуер, защита от вируси и защита на крайни устройства от ново поколение, базирани на AI.

Компанията е изградила съвременен център за съхранение и обработка на данни, който отговаря на всички международни изисквания за сигурност, непрекъсваемост на процесите, резервираност и свързаност. Това ѝ позволява да предложи сигурно архивиране на данни в собствена облачна инфраструктура, както и възможност за възстановяване на документални и информационни системи от архивни копия.

За да ползват услугите, потребителите на решението не е необходимо да поддържат и управляват бекъп инфраструктура, както и да купуват скъпо оборудване. Резултатът са надеждни и защитени данни на клиенти, подобрена киберзащита, непрекъсваемост и устойчивост на бизнеса и работните процеси в организацията.

Нещо повече, всички тези решения могат да бъдат получени чрез ваучерна схема за ИКТ решения и киберсигурност. Фонд „Растеж и иновации” на Плана за възстановяване и устойчивост предвижда покана за кандидатстване за безвъзмездна помощ чрез ваучери за въвеждане в предприятията на цифрови услуги, технологии и свързан с тях хардуер.

Кой може да кандидатства

Микро, малки и средни предприятия (до 250 души персонал). Допускат се МСП от всички сектори на икономиката, с изключение на селско, горско и рибно стопанство, добивна промишленост, строителство, образование и социални дейности, които се финансират чрез други програми или мерки.

Какво се финансира

Процедурата ще предоставя комплексна подкрепа под формата на ваучери. Ще бъде извършен предварителен подбор на доставчици на ИКТ услуги и оборудване, от които компаниите, на които е предоставен ваучер, ще могат да закупят:

  • услуги и софтуер, свързани с информационна и киберсигурност;
  • хардуер, необходим за работа с новите приложения.

Общият бюджет на процедурата се очаква да бъде 60 млн. лева.

Стойността на един ваучер е 30 000 лв. Те ще бъдат предоставяни на конкурсен принцип. Няма изискване за собствено съфинансиране, т.е. подкрепата е 100%.

Кога е срокът

Покана за кандидатстване с проекти се очаква през второто тримесечие на 2022 г.

Съдържание от Bullsoft