Работници в магазин на Apple искат поне $30 на час

Персоналът в Grand Central иска по-високи заплати и по-добри условия на труд
(снимка: Apple)

Служителите в магазини на Apple предявиха сериозни претенции към заплащането и условията на труд. Те настояват за минимална заплата от 30 долара на час, повече време за почивка и по-добри възможности за пенсиониране.

„По отношение на заплатите, ние искаме минимум $30 за всички служители, въз основа на длъжност, стаж и представяне”, казват от новосъздадената синдикална организация Fruit Stand Workers United в магазина Grand Central, Ню Йорк.

„По отношение на обезщетенията, ние изискваме по-стабилни промени, като увеличено възстановяване на разходите за обучение, по-бързо натрупване и увеличен отпуск и по-добри възможности за пенсиониране, включително по-високи проценти на съответствие”, настояват от работническата организация.

Fruit Stand Workers United обяснява проблема по следния начин: „Година след година нашите заплати изостават от нарастващите разходи за живот. Междувременно Apple се превърна в най-скъпата компания в света”.

Чрез усилията за обединяване в профсъюз групата се стреми да получи „законно право на представителство по всички въпроси на заетостта, отпуските, условията на труд и компенсациите”.

Коментар