14 училища с шанс за отличие като „дигитални новатори“

Всички цифрови иновации с учебния процес заслужават признанието на общността (снимка: CC0 Public Domain)

14 кандидатури са подадени веднага след старта на конкурса „Дигитални новатори в образованието“, съобщи организаторът БАИТ. Първите учители, заявили желание за участие, са от Русе, Плевен, Сопот, Пловдив, Разград и София. Сред тях има преподаватели по български език, природни науки, история и цивилизации, информатика, както и такива по специфични предмети, част от обучението в професионални гимназии.

Най-много кандидатури към момента има в категорията „Интерактивност при преподаването“ – общо 7. Предложения има и в категориите „Технологични иновации“ и „Мултиплициране на иновативните учебни решения“. В категорията „Практическа насоченост на преподаването по информационни технологии“ засега има само една кандидатура.

Възможностите училищата да бъдат отличени в конкурса обаче все още не са приключени. Регистрацията продължава до края на работния ден на 27 май. В конкурса могат да участват всички учители, включително помощник-учители, обучаващи ученици от 1-ви до 12-ти клас по всички учебни дисциплини в програмите на МОН.

В подкрепа към кандидатурите се приемат линкове към мнения, референции, коментари от ученици и родители във Facebook, LinkedIn, учебни платформи, получени по имeйл, резултати от тестове, видео материали, линкове към материали и видео материали.

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония в ТехноМеджикЛенд на 29 юни 2022 г. Учителите, спечелили първо място във всяка от четирите категории, ще получат ваучери за безплатно посещение на ТехноМеджикЛенд с учениците от класовете си.

Коментар