Дигитализацията е невъзможна без инвестиции от телекомите

Алгоритмизацията на обществото ще допринесе компютрите да поемат ежедневните решения на оперативно ниво, казва Матиас Лоренц, член на лидерския екип на А1 Австрия
(снимка: предоставена от А1 България)

Изграждането на телекомуникационна инфраструктура изисква значителни инвестиции от страна на индустрията, но без тях дигитализацията не би била възможна. Това заяви старшият директор „Маркетинг” и член на Лидерския екип на А1 Австрия Матиас Лоренц на конференцията Digitalk с участието на министрите на електронното управление Божидар Божанов и на иновациите и растежа Даниел Лорер, български и международни представители от технологичната индустрия.

Всеки жител на Австрия е използвал средно около 1000 GB, което се равнява на приблизително 280 хиляди часа гласова телефония на човек от населението, сподели Матиас Лоренц, който отговаря за развитието на новите продукти и пазарни стратегии на А1 Австрия.

Той посочи, че от 2004 г. досега потреблението на данни в мрежата в Австрия се е увеличило 760 пъти, до приблизително 5 хиляди петабайта или средно по 1000 GB на всеки от гражданите на Австрия.

Очакванията са обемът от данни да продължи да нараства значително и до 2030 година да достигне нива между 65 000 и 80 000 петабайта, като инвестициите, които е необходимо телекомуникационната индустрия да направи, са между 10-12 милиарда евро.

Матиас Лоренц заяви, че технологиите са тези, които позволяват силния тласък за повишаване на динамиката, надеждността и ефективността на бизнеса и обществото.

Мениджърът коментира още, че развитието на технологиите и нарастването на потреблението на данни води до пет хипотези за най-вероятните предстоящи промени през следващите няколко години. На първо място Матиас Лоренц посочи алгоритмизацията на обществото, която ще допринесе компютрите да поемат ежедневните решения на оперативно ниво.

Той прогнозира значително разширяване на обхвата на „Интернет на нещата”, както и сериозно развитие на гласовото разпознаване, което се очаква да измести клавиатурите като средство за взаимодействие между човека и компютъра.

Матиас Лоренц прогнозира също разгръщане на потенциала на изкуствения интелект (AI) и създаването и разпространението на нови, децентрализирани мрежи. Не на последно място той отбеляза и потенциала на разширената реалност (Augmented reality), при която физическите и дигиталните взаимодействия ще се комбинират.

В 12-та конференция Digitalk, на която А1 е технологичен партньор, се включиха над 30 лектори от международната технологична индустрия по теми, свързани с дигиталната икономика, устойчивото развитие, социалното предприемачество, киберсигурността и др.

Коментар