GSMA призова за балансиране на интернет пазара

Доставчиците на интернет-инфраструктура биват “изцеждани”, а от това печелят фирмите за уеб-услуги (снимка: CC0 Public Domain)

GSMA предупреди, че пазарните дисбаланси между мрежовите оператори и доставчиците на онлайн услуги могат да спънат растежа в няколко сектора на интернет-базираната икономика. Асоциацията призова политиците спешно да се заемат със справянето с проблема.

В доклада „2022 Internet Value Chain“ търговската асоциация отбелязва, че някои фактори, включително асиметричното регулиране, специфичните за сектора данъци и някои разходи за честотен спектър „изцеждат бизнес-моделите на доставчиците на инфраструктура, като същевременно позволяват на големите технологични компании да процъфтяват“.

Всички, които отговарят за създаването на законите и регулациите, трябва да вземат предвид взаимозависимостта на онлайн-услугите и други сектори на растеж от основните инвестиции в инфраструктура. Председателят на GSMA Хосе Мария Алварес-Палете заяви, че асоциацията приветства „нарастващото осъзнаване на този проблем от политиците“. Това, според нея, е важно в момент, в който интернет-базираната икономика се разгръща и всички се надяват това да продължи през следващото десетилетие.

Докладът призовава политиците, вземащи решения, да разгледат „пълния пейзаж на данъчното облагане и регулиране“, като гарантират, че компаниите, инвестиращи в инфраструктура, са стимулирани да изграждат и надграждат мрежите, които са в основата на онлайн-услугите.

Данните, изнесени от GSMA, потвърждават препоръките. Според доклада, възвръщаемостта на инвестициите в инфраструктура за мрежовите оператори е ниска, между 6% и 11%. GSMA отбеляза, че операторите получават по-малко от 10% възвръщаемост на капитала поради натиска да инвестират до 20% от приходите в капиталови разходи.

Коментар