Подобряват сеизмичните измервания с подводни интернет кабели

Подводните интернет кабели са ценен източник на данни за земетресенията
(снимка: CC0 Public Domain)

Британски учени предлагат да се изследват земетресенията и теченията с помощта на подводни интернет кабели. Те описват нов метод за събиране на научни данни с помощта на оборудването, което захранва оптични интернет кабели, положени по дъното на океана – това ще позволи да се откриват земетресения и да се изследват течения.

Авторите на проекта признават, че използването на подводни кабели за събиране на подобни данни трудно може да се нарече нова идея. Досега обаче земетръсна активност можеше да се регистрира само по цялата дължина на кабела, докато новият метод предвижда измерване на индикатори от кабелните сегменти между повторителите – това позволява събиране на повече данни и с по-висока точност.

Британските учени вече са тествали успешно усъвършенствания метод с подводен кабел, свързващ Обединеното кралство и Канада. Дължината му е 5860 км, а интервалите между ретранслаторите са от 45 до 90 км.

Като се има предвид, че в света са положени най-малко 487 подводни кабела с обща дължина над 1,3 милиона км, океанолозите и сеизмолозите, които изучават подводни течения и подводни земетресения, ще имат достатъчно нови данни, с които да работят.

Коментар