Български учени с голям принос за биомедицината

Екипът от изследователи, осъществили най-голям научен пробив през изминалата година в областта на материалите за импланти
(снимка: БАН)

Нов подход в обработката на биомедицински материали предлагат български учени. Екипът спечели наградата “Академик Емил Джаков” за най-добра научна публикация през 2021 г. в областта на радиофизиката, физичната и квантовата електроника, връчена церемония в Института по електроника на БАН.

Научният съвет на института присъжда отличието на екип от изследователи, осъществили най-голям научен пробив през изминалата година. Колектив в състав: гл. ас. д-р Мария Орманова, доц. д-р Стефан Вълков, инж. Димитър Дечев, инж. Николай Иванов, ас. д-р Станислава Рабаджийска, доц. д-р Мария Николова и проф. дфн Петър Петров е награден за серия от публикации на тема „Повърхнинна обработка на метали и сплави за приложения в съвременната биомедицина”.

През последните години научните изследвания в световен мащаб са фокусирани върху разработването на нови материали за нуждите на съвременната биомедицина, които да са съвместими с човешкия организъм, да са устойчиви на износване и корозия. Факт е, че повърхността на биомедицинските материали е подложена най-активно на експлоатация, затова методите и техниките за модификация на повърхнинните структура и свойства са използвани от учените по света.

Екипът от български учени има значителен принос в модифицирането на структурата и свойствата на повърхността на редица материали, които активно се използват за направата на импланти. Изследователите от Института по електроника към БАН са представили адаптирани, иновативни и обогатени методи за повърхнинна обработка на съвременни биомедицински материали, базирани на електронни и йонни технологии.

Учените успешно доказват възможността за изключително прецизен и ефективен контрол на структурата и свойствата на повърхността, което води до значително подобряване на експлоатационните характеристики. Резултатите, които са получени в рамките на тази тема, биха могли да бъдат въведени директно в практиката, което ще доведе до значително подобряване на качеството на човешкия живот.

Коментар