ЕС утроява инвестициите в чисти технологии

Европейската комисия призова държавните органи, предприятията и изследователите да обединят усилията си за разработване до 2020 г. на необходимите технологии за справяне с изменението на климата.

В предложение относно "Инвестиране в разработването на нисковъглеродни енергийни технологии", Комисията прави оценката, че през следващите 10 години ще бъдат необходими допълнителни инвестиции в размер на 50 милиарда евро за изследвания в областта на енергийните технологии.

Това означава почти утрояване на годишните инвестиции в Европейския съюз – от 3 на 8 милиарда евро, което е крачка напред към осъществяване на Европейския стратегически план за енергийните технологии (SET).

Разглеждат се различни източници на финансиране – от публичния и от частния сектор на равнището на отделната държава и на ЕС, които да бъдат използвани по съгласуван начин. Това ще спомогне и за напредък на един бързо разрастващ се промишлен сектор, както и за създаване на работни места.

"Предишните индустриални революции доказаха, че подходящите технологии могат да преобразят нашия живот към по-добро. Днес имаме уникалната възможност да променим един енергиен модел, основаващ се на замърсяване, оскъдни и рискови изкопаеми горива, в друг – чист, устойчив и по-малко зависим", заяви комисарят по енергетика Андрис Пиебалгс.

Коментар