3D технологии преобразяват образователния процес в УНСС

Мартин Йорданов от А1 и ректорът на УНСС, проф. Димитър Димитров, ръководител на проекта, откриха дигиталните стаи и лаборатории, изградени от А1 в университета
(снимка: А1 България)

Цялостно технологично решение за дигитализация на образователния процес демонстрираха А1 България и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС). С помощта на иновативната система преподавателите ще създават интерактивно съдържание, с което студентите по-лесно и интуитивно да усвояват учебния материал. Решението включва и видеоконферентна връзка, чрез която лекциите, преподавани в УНСС, ще бъдат на разположение в реално време и на студентите в няколко други университета едновременно.

Проектът за дигитализация на образователния процес ще помогне на студентите в икономическия университет да развиват предприемачески умения и дигитална креативност, подчертаха от А1. Това ще допринесе за повишаване на качеството на обучението по икономически дисциплини в УНСС, както и за подобряване на качеството на научните изследвания.

Сред високотехнологичните компоненти на дигиталните стаи са интерактивни дисплеи, интерактивна преподавателска маса, интерактивна дъска с проектор, видеоконферентна система и холограмен проектор.

За дигитализацията на преподаването в УНСС вече са готови общо шест дигитални класни стаи, оборудвани и с таблети за студентите, а дигиталните лаборатории са допълнително екипирани със специални VR очила, 3D принтери и 3D скенери. Пет от дигиталните класни стаи са в основната сграда на университета в София, а една е във филиала на УНСС в Хасково. Стаите и лабораториите позволяват и присъствено, и дистанционно провеждане на занятията.

Преподавателите и студентите в УНСС ще могат да използват и 3D холограми за по-интерактивно обучение в дигиталните стаи и лаборатории, изградени от А1
(снимка: А1 България)

„Дигитализацията е пътят към повишаване на знанията и уменията на бъдещите специалисти на България. При обучението на студенти по икономически дисциплини това е с още по-висок приоритет, тъй като страната ни все повече се нуждае от технологичен и предприемачески дух за развитието на всички сектори от икономиката и обществото”, коментира проекта Иван Иванов, старши директор „Корпоративни продажби” в А1 България.

Дигиталната система ще помогне не само студентите да придобиват знания по интерактивен начин, но и на преподавателите и ръководителите на УНСС да продължат да развиват едни от най-добрите специалисти в сферата на икономиката и търговията у нас, допълни Иванов.

Доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурност на УНСС и координатор на проекта, благодари на А1 за сътрудничеството за дигитализация на образователния процес
(снимка: А1 България)

„Нашият университет придобива нещо ново и много качествено. Преди две години, когато дойде пандемията от Ковид-19, ние бързо преминахме към дигитално обучение. Сега с дигиталните класни стаи ще имаме много повече възможности за интерактивно обучение”, каза проф. Димитър Димитров, ректор на Университета за национално и световно стопанство и ръководител на проекта.

УНСС вече има качествено нова инфраструктура за обучение, която е очаквана от студентите и дава отлични възможности за ново, модерно съдържание, посочи доц. д-р Росен Кирилов, зам.-ректор по дигитализация и киберсигурността в УНСС и координатор на проекта.

„В началото на септември ще направим обучения не само във връзка с дигиталните класни стаи, а и за разработването на нов тип съдържание. За в бъдеще нашето желание е да разширяваме тази инфраструктура”, каза Кирилов.

Технологичното решение позволява всички учебни материали, подготвени от преподавателите в Windows среда, да бъдат презентирани в интерактивен вид на дигиталните екрани, които разполагат и със сензорен дисплей. Интерактивните дъски дават възможност всичко, изписано от преподавателя по време на лекция, да бъде съхранявано в дигитален формат, а интерактивно учебно помагало улеснява провеждането на лекции и семинари.

Дигиталните лаборатории имат за цел да подпомагат организацията на учебния процес, по отношение както на работата в присъствена и дистанционна среда, така и в използването на съвременни дигитални методи за преподаване и демонстриране на усвоените знания от страна на студентите.

В мащабния проект А1 достави, инсталира и конфигурира специализирано оборудване и софтуер за дигиталните учебни стаи и дигиталните лаборатории в УНСС. Реализацията е по проект „Икономическо образование в България 2030”, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.”, по процедура „Модернизация на висшите училища”.