А1 прие десетки студенти и ученици в лятната си академия

В четвъртото издание на А1 Лятна академия участват 20 студенти и ученици
(снимка: А1 България)

20 студенти и ученици от различни специалности, с отлично представяне в образователни инициативи през годината, се присъединиха днес към екипа на А1. Като участници в А1 Лятна академия те ще работят по разнообразни, ключови за компанията проекти, под ръководството на ментор в направления „ИТ и дигитална трансформация”, „Мрежа и услуги”, „Маркетинг”, „Финанси”, „Корпоративни продажби” и „Човешки ресурси”.

За да участват в програмата, студентите показаха не само отлична теоретична подготовка по време на редица партньорски инициативи през изминалата година, сред които и А1 Бизнес академия с УНСС, но и демонстрираха интерес и мотивация за професионално развитие. Това е четвъртото издание на Лятната академия на А1, която стартира за първи път през 2019 г. и до момента в нея са участвали над 40 талантливи младежи.

Участниците тази година са представители на Факултета по математика и информатика на Софийския университет „Св. Климент Охридски” (ФМИ), Техническия университет – София, Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Технологичното училище „Електронни системи” (ТУЕС) и европейски висши училища.

Възможности в различните направления

Младите хора с техническа насоченост ще се присъединят към направление „Информационни технологии и дигитална трансформация”, където ще придобият практически знания и умения в сферата на провизирането на различни ИТ системи. Те ще работят по дизайн, разработка, мониторинг и подготвяне на документация.

Студентите с интерес към „Мрежа и услуги” ще работят по проекти за създаване на нови weathermap страници, проследяване на мрежовите устройства и използване на пълния им капацитет. За студентите с интереси в сферата на маркетинга ще бъде полезно да участват в създаването и реализирането на стратегии за дигитален маркетинг за бизнес клиенти на А1.

„Приветствам ентусиазма и любознателността на всеки от участниците и пожелавам през следващите три месеца не само да проверят на практика знанията, получени по време на обучението си, но и да използват възможността да създават нови умения за работа в корпоративна среда”, сподели Миглена Узунова-Цекова, старши директор „Човешки ресурси” и член на Лидерския екип на А1 България
(снимка: А1 България)

Изучаващите икономически специалности, които са част от направление „Финанси”, ще могат да работят по планиране и изготвяне на сравнения на различни типове технологични услуги, а в направление „Корпоративни продажби” – да се запознаят на практика с процесите за обработване на информация за потенциални клиенти с помощта на модерни технологични инструменти.

Участниците от Лятната академия, които ще придобиват практически знания в направление „Човешки ресурси”, ще допринасят за организацията на инициативи и младежки програми и позициониране на работодателската марка на А1.

Придобивки и шанс за постоянна работа

В продължение на трите месеца, в които се провежда Лятната академия на А1, студентите ще получават месечно възнаграждение за труда си, ще могат да се възползват от служебна SIM карта и мобилен телефон, както и от множество други социални придобивки.

През периода на програмата участниците ще преминат редица специализирани обучения за технически познания и социални умения. Младежите ще имат възможност да се включат и в доброволческа инициатива. След приключване на академията 90% от участниците в предишните три издания се присъединиха към екипа на А1 за постоянно.

Коментар