ЕС прие два ключови закона за онлайн платформите

Нови закони на ЕС за цифровите услуги се очаква да влязат в сила в края на 2020 г.
(снимка: CC0 Public Domain)

Законодателите на ЕС приеха два нови, ключови закона: за цифровите услуги (Digital Services Act – DSA) и за цифровите пазари (Digital Markets Act – DMA). И двата документа са описани като „първият цялостен набор от правила за онлайн платформите, от които всички ние зависим в живота си”.

Очевидно новите закони ще окажат най-голямо влияние върху работата на технологичните гиганти, преди всичко Apple и Google, които ще трябва значително да преразгледат правилата за използване на магазините за приложения App Store и Play Market.

Двата законопроекта бяха първоначално предложени през декември 2020 г. След приемането им от Европейския парламент и двата документа ще трябва да преминат през процедура на одобрение от Съвета на Европейския съюз. 20 дни след публикуването им в Официалния вестник на ЕС ще влязат в сила – предполага се, че това ще стане през есента на 2022 г.

Новото законодателството засяга почти всички аспекти на цифровия сегмент: от хостинг и доставчици до онлайн пазари и „много големи онлайн платформи”.

Законът DMA е набор от норми за големи онлайн платформи, за които е въведено понятието „посредник” (Gatekeeper – буквално „пазач на вратата”). Посредник е фирма, която:

  • има „силна икономическа позиция” и „значително влияние” върху вътрешния пазар на ЕС;
  • има „силна посредническа позиция”, тоест свързва голям брой предприятия с голяма аудитория;
  • има или ще има „устойчива и силна пазарна позиция”, тоест отговаря на първите два критерия за поне три последователни финансови години.

Законът се прилага за всички компании, включително тези, базирани извън Европа. След влизането в сила на DMA Европейската комисия ще направи оценка на основните играчи, ще изиска необходимата информация от тях и ще определи кои компании ще получат статут на посредници.

След получаване на такъв статут дружеството ще има шест месеца да приведе дейността си в съответствие с новите стандарти. Неспазването на изискванията на закона ще се наказва с глоба до 10% от глобалния годишен оборот на компанията за първо нварушение и до 20% за следващи нарушения.

Най-значимите разпоредби за посредническите компании са следните:

  • трябва да позволяват на потребителите да инсталират приложения на трети страни или магазини за приложения, за да работят на или да взаимодействат с платформата на посредника;
  • трябва да позволяват на потребителите да деинсталират предварително инсталирани приложения без усложнения, както и да променят настройките по подразбиране в операционната система, виртуалните асистенти и уеб браузърите, ако тези настройки показват използването на собствени продукти и услуги на посредника;
  • трябва да позволяват на предприятията, използващи техните платформи, да популяризират продукти извън тези платформи и да сключват споразумения извън платформите;
  • не трябва да принуждават разработчиците на приложения да използват услуги на посредниците, като например платежни системи, за да могат приложенията им да останат в магазините на посредниците;
  • не трябва да използват данни, притежавани от бизнес потребители, които се конкурират с тях или техните платформи.

Законът DSA, от друга страна, ще се прилага за всички компании в цифровия сектор, включително интернет доставчици, регистратори на имена на домейни и големи платформи, които имат „значително социално и икономическо въздействие” и най-малко 45 милиона потребители в ЕС.

DSA установява нови правила, насочени, наред с другото, към защита на потребителите от незаконно съдържание и опростяване на процедурите за подаване на жалби. Забраната включва и някои видове таргетирана реклама в онлайн платформите: целева аудитория вече не могат да бъде деца, а настройките не могат да включват аудитория, избрана според определени критерии: националност, сексуална ориентация или политически възгледи.

Неспазването на изискванията на DSA ще води до различни санкции, включително глоби до 6% от световния оборот на компаниите, които са нарушили закона.

Коментар