Глобалният пазар на ИТ услуги показва признаци на забавяне

Второто тримесечие донесе спад на пазара на ИТ услуги със 7%, според ISG (снимка: CC0 Public Domain)

Световният пазар на ИТ услуги не успя да отбележи ръст на тримесечна база за първи път от шест тримесечия насам, което е знак на забавяне на търсенето, според актуални данни на новия инструмент за проследяване на аутсорсинга, изготвен от ISG.

През второто тримесечие на 2022 г. в световен мащаб са изразходвани общо 22,8 милиарда долара за услуги за ИТ и бизнес-обработка. Това е с 9% повече от същия период на миналата година, но със 7% по-малко в сравнение с предходното тримесечие.

Пак според последните данни, разходите за „облачни“ договори са достигнали малко над $14 милиарда, но това е с 11% по-малко от предходното тримесечие. Цифрата представлява внезапен спад в сравнение с предходните шест тримесечия, които бележат средно 44% увеличение на разходите.

Разбивката показва, че организациите са инвестирали 3,9 милиона долара в софтуер като услуга, което представлява 1% намаление спрямо предходното тримесечие. За сметка на това традиционните разходи за аутсорсинг са 8,8 милиарда долара, с 2% повече от предходната четвърт.

Стив Хол, президент на ISG, очаква по-бавен растеж и по-голяма нестабилност през следващите шест месеца. „Преминахме през 18-месечен период на устойчиво високо търсене, което тласна глобалния пазар до нови висоти, тъй като компаниите ускориха дигиталните си инвестиции“, каза Хол. „Предвид страховете от потенциална рецесия на хоризонта, сега сме свидетели на забавяне през второто тримесечие и очакваме пазарът да бъде по-нестабилен през втората половина на годината“.

Все пак търсенето ще остане високо, тъй като компаниите продължават да възприемат облачните изчисления и да използват технологиите за подобряване на производителността, намаляване на разходите и приближаване до клиентите, да стимулират растежа на приходите. „И все пак пазарът е изправен пред насрещни ветрове“, добави Хол.

Коментар