PV инверторите работят без грешки около 15 години

Швейцарско изследване потвърди неписаното правило за продължителността на живота на фотоволтаичните инвертори (снимка: CC0 Public Domain)

Изследователи от Бернския университет за приложни науки (BFH) са изследвали издръжливостта и производителността на PV инверторите и оптимизаторите на мощност от общо 1280 фотоволтаични системи, разположени в Швейцария. Техният извод е, че устройствата би трябвало да работят безпроблемно поне по 15 години.

В проучването си изследователите са взели предвид вида на силовата електроника, годината на пускане в експлоатация на фотоволтаичната система и годината на първата повреда, свързана с енергията. Оценката разкрива средното време до възникване на първата повреда.

„Резултатите от всички изследвани инвертори и оптимизатори на мощността показват, че над 50 процента от силовата електроника не показват никакви грешки, свързани с мощността, до 15-годишна възраст“, пишат изследователите в предварителните си заключения.

Данните показват също, че продължителността на живота зависи от различни фактори. Например, по-мощните фотоволтаични инвертори имат по-кратък експлоатационен живот, докато оптимизаторите на мощността, разглеждани поотделно, издържат най-дълго. Трябва обаче да се отбележи, че цялостната надеждност на фотоволтаичната система се увеличава с по-малък брой електронни силови компоненти.

Освен това швейцарските учени са установили, че външната силова електроника е по-податлива на смущения, отколкото вътрешните PV инвертори и оптимизатори на мощността. В същото време те откриха, че първата повреда възниква по-рано при фотоволтаични системи с инвертори с оптимизатори на мощността, отколкото в системи, които нямат оптимизатори на мощността. Срокът на експлоатация на устройствата също варира в зависимост от производителя.

Изследователите обаче уточняват, че валидността на техните резултати е ограничена, тъй като това е „непредставително напречно сечение на силовата електроника“, използвана в покривни системи в Швейцария или Европа. Разглежданите фотоволтаични инвертори идват главно от производителите Fronius, Sputnik и SMA, а повечето от изследваните оптимизатори на мощност идват от SolarEdge.

Въпреки ограничения обхват на своята работа, изследователите на BFH се осмеляват да направят заключение на базата на данните. Според тях, „основното правило, че инверторите трябва да работят без грешки около 15 години“, реално се потвърждава от изследването. Проектът ще продължи до края на 2025 г., а изследването ще бъде повторено в бъдеще и разширено с повече системи.

Коментари по темата: „PV инверторите работят без грешки около 15 години”

добавете коментар...

  1. фотоволтаик

    ….това с цел да накара балъците да инвестират ли?!
    Щото аз съм един от тях и уж всичко направихме ABB, Panasonic батерии, SolarPowerPV оптики и накрая го виждам след 30 години да си върна инвестициите, а вече след 6-тата година PLC/SCADA контролерите увяхват…забравих и за нуждата от вода за почистване на панелите на всеки 3 месеца за да поддържаш оптимално КПД…пфу мошенници навсякъде….

Коментар