Над 200 болници вече приемат чрез е-хоспитализация

Въвеждането на електронната хоспитализация в лечебните заведения на практика дигитализира целия процес по престоя на пациентите в болниците
(снимка: CC0 Public Domain)

Повече от 200 лечебни заведения, сред които най-големите болници, са интегрирали системите си с Националната здравноинформационна система (НЗИС) и имат възможност да регистрират пациенти за лечение с електронни направления за хоспитализация. Това стана възможно, след като „Информационно обслужване” АД изгради и пусна в експлоатация модула за електронно подаване и обработка на направления, в съответствие със заложените от здравните власти срокове.

Съгласно Националния рамков договор от днес, 1 август 2022 г., всички лечебни заведения са включени в НЗИС и са задължени да подават по електронен път извършените дейности по хоспитализация, дехоспитализация, проведени лабораторни изследвания, консултации, издаване на епикризи и др. До 1 август 2022 г. болниците са регистрирали близо 3 000 пациенти чрез новата функционалност „е-хоспитализация”.

Общият брой на генерираните електронни направления за хоспитализация към днешна дата е над 48 000. Модулът беше пуснат в експлоатация на 1 юни 2022 г., а от днес НЗИС обхваща и болничната помощ, като по този начин процесите изцяло се дигитализират. На всички заети звена от болничната помощ бе дадена възможност да тестват системата предварително и да изчистят възникналите грешки, заедно с разработчиците на медицински софтуер. Екипи на „Информационно обслужване” АД са разположени в големите болници за 24-часово съдействие на изпълнителите на болнична помощ при работа със системата.

Въвеждането на електронната хоспитализация в лечебните заведения на практика дигитализира целия процес по престоя на пациентите в болниците. Съкращава се значително времето за постъпване в лечебното заведение. Диагностиката, изписването на медикаменти, попълването на епикризи и други услуги също се дигитализират и стават част от електронното медицинско досие на пациента, което е достъпно за всички граждани чрез електронен подпис на интернет портала на НЗИС – тук.

Електронната хоспитализация дава възможност на здравните власти в реално време да получават информация за свободните легла в болниците, броя на пациентите, техните диагнози, лечение и др. Очаква се това да доведе до значително подобряване на цялостното обслужване и лечение на пациентите, както и до по-ефективно управление на ресурсите. Информацията, която постъпва в НЗИС, ще позволи на здравните власти в България да извършват детайлни анализи на заболеваемостта на населението и да вземат навременни и информирани стратегически управленски решения.

В следващите месеци се очаква НЗИС да получи допълнителни функционалности. Предстои надграждане на функциите на електронното медицинско досие при достъп през браузър, както и пускане на мобилно приложение. Очаква се въвеждането на е-пациентски лист, въвеждане на дентални услуги и електронни протоколи за скъпоструващи лекарства.

Коментар