Малкият бизнес е претоварен и недоволен от комуникациите

3 от 5 малки и средни бизнеси казват, че намират настоящото изобилие от инструменти за сътрудничество разочароващо (снимка: CC0 Public Domain)

Ново изследване установи, че малките компании са затрупани от „шума и разсейването“ на каналите на социални медии, комуникационни технологии и мрежови платформи. Тези инструменти в крайна сметка не успяват да помогнат на бизнеса да си сътрудничи със специалисти и експерти, ограничавайки иновациите, вместо да ги насърчава.

Обяснявайки обосновката за проучването, докладът “The Whitespace 2022” е опит да се оцени текущият пейзаж на сътрудничество в бизнеса и да се установи дали настоящите технологични предложения действително отговарят на нуждите на съвременните организации в цифровата ера. Става дума за инструментите за комуникация и сътрудничество, които са необходими за света на хибридната работа.

Whitespace вярва, че съществуващите инструменти, макар и мощни сами по себе си, не успяват да постигнат целта, когато става въпрос за създаване на наистина ефективно, динамично сътрудничество. Светът се е променил в последните 2 години и сътрудничеството е нещо повече от нишка от имейли, споделени документи и събиране в офиса. Предвид хибридната, разпръсната работна сила и нуждата от екипна работа с колеги от целия свят, акцентът днес е пренасочен към динамично, цифрово сътрудничество.

Основен извод от проучването е, че малките и средни предприятия (МСП) търсят услуга, която обхваща всички аспекти на сътрудничеството – безпроблемно пасваща на съществуващите им ИТ – за вдъхновение за иновации и разработване на нови продукти.

Три от всеки пет МСП казват, че намират настоящите инструменти за сътрудничество – като Microsoft Teams и LinkedIn – за разочароващи. Освен това 78% твърдят, че намират традиционните социални канали едновременно за „шумни и разсейващи“.

Малко над две трети (68%) от анкетираните казват, че прекарват повече време, отколкото биха искали, за да „пресяват“ комуникационните инструменти, така че да намерят подходящо за тях съдържание. В допълнение, 64% са категорични, че имат нужда от целеви общности за сътрудничество, които отговарят на техните интереси, опит и професия.

Три пети от МСП в проучването заявяват, че им е потребен „достъп до общности от влиятелни личности“, където могат да водят безопасни и сигурни дискусии. Над половината искат да има само едно място за формиране на онлайн общности, работни пространства и клиентски портали, което им спестява време и увеличава продуктивността.

Резултатите показват още, че МСП са особено заинтересовани от намиране на начини за външно сътрудничество с експерти, до които иначе не биха могли да достигнат. Три четвърти подчертават външното сътрудничество като важно за достъп до умения, които нямат вътрешно.

Наред с това МСП се интересуват от подобряване на вътрешното сътрудничество с възможност за споделяне на материали и документи от разстояние по сигурен начин. Това се смята за особено важно за подобряване на способността на служителите да работят отвсякъде.

Коментар