Нова технология генерира зелен водород от въздуха

Нова технология извлича водород от въздуха по екологичен метод (снимка: CC0 Public Domain)

Учени са открили начин за генериране на зелен водород от атмосферна влага и електричество. В проучване, публикувано в Nature Communications, изследователи съобщиха, че са намерили жизнеспособен метод за добиване на водород от влажността във въздуха чрез електролиза. Откритието означава, че водородът може да се генерира дори в региони, които нямат естествени водни обекти.

„Разработихме така наречения „директен въздушен електролизатор“, или накратко – DAE“, казва Ганг Кевин Ли, старши преподавател в Университета на Мелбърн и съавтор на статията.

„Този модул използва хигроскопичен електролит, изложен постоянно на атмосферата. Такъв електролит има висок потенциал за спонтанно извличане на влага от въздуха (без входяща външна енергия), което го прави лесно достъпен за електролиза и производство на водород, след като бъде свързан с (възобновяемо) захранване“, пояснява ученият.

Производството на водород чрез електролиза не е нещо ново, но досега то винаги е изисквало наличието на вода. Традиционно в течна вода се използват два електрода. През водата преминава електрически ток, който я разделя на кислород и водород.

Въпреки че този подход е ефективен, той ограничава областите, където може да се генерира водород. Например, почти невъзможно е да се генерира водород в отдалечени райони, където няма достатъчно вода.

„Способността да се използва влага от въздуха прави този DAE модул приложим в отдалечени, сухи и полусухи среди, където достъпът до прясна вода е голям проблем“, казва Ли.По новия метод може да се произвежда възобновяема енергия. Откритието има потенциал на основополагащо за създаването на бъдещи устройства за преобразуване на слънчевата енергия в гориво, които могат да се използват навсякъде на Земята.

Коментар