Как инженерните екипи да се подготвят за 2023 г.

“Успешните софтуерни екипи знаят, че ролята им се простира отвъд създаването на софтуер” – Лилия Месечкова, вицепрезидент „Enterprise Products“ в Progress
(снимка: личен архив)

Пандемията е вече зад гърба ни, но необходимостта от цялостни дигитални решения – не. Високото качество на продуктите винаги е било приоритет номер едно на софтуерните инженери, но реалността от последните години изведе на преден план нови предизвикателства, оказващи влияние върху разработката на софтуер. Сред тях са високите очаквания на крайните потребители за лесни, достъпни и надеждни дигитални услуги в комбинация с покачващата се сложност и разнообразие на технологиите, свързана с мащаба и натоварването, и недостигът на ИТ кадри. Според най-новото проучване на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), софтуерната индустрия ще има нужда от над 32 хиляди нови работни места в България до 2025 г.

Очевидно 2023 г. ще наследи много от тези предизвикателства, особено в условията на толкова динамичен пазар на труда и бързо развиваща се ИТ индустрия. Ето как инженерните екипи могат да се подготвят по-добре и да повлияят положително на постигането на по-високи бизнес резултати през 2023 г.

Станете посланик на въвеждането на нови технологии

Почти всяка компания вече осъзнава необходимостта от дигитална трансформация. Инженерните екипи могат да бъдат гласът на промяната в този процес в организацията си. Застъпвайки се за въвеждането на нови технологии, те отварят много възможности за бизнеса и за себе си.

От една страна, ще им бъде дадена възможност да ръководят иновативни проекти – а всички знаем, че инженерите обичат свободата да решават предизвикателства – и да допринасят пряко за ръста на бизнеса. От друга страна, това би било чудесна възможност за развиване на нови умения и специализиране в най-новите технологии, което може да доведе до изстрелване в кариерата.

За да спечелят напълно доверието и подкрепата на лидерите, вземащи крайните решения, инженерите трябва да покажат, че са в крак с ключовите технологични тенденции. Необходимо е да могат да представят сериозни аргументи за бизнес ползите от внедряването на нови технологии.

Необходимо е още да могат да проектират ефекта върху способността на бизнеса да се справя по-добре посредством тези нови технологии – дали те ще донесат по-добро, сигурно и отличително клиентско преживяване, или ще повишат продуктивността и начина на работа, например. Сред областите, които трябва да следят отблизо, са композируемите приложения, облачните платформи и информационната сигурност.

Използвайте изкуствения интелект за повишаване на продуктивността и по-умни решения

Бързото разработване на софтуер винаги е било приоритет на всеки добър инженерен екип, но определението за бързина се промени през годините. Скоростната реакция на нуждите на бизнеса, използвайки изкуствен интелект и по-умни решения, е нова възможност за екипите да повишават продуктивността си, без да увеличават натоварването си.

Технологиите, базирани на изкуствен интелект, се развиха значително през последните няколко години и в бъдеще ще видим много повече приложения, които ги използват и още по-добре отговарят на нуждите на бизнеса и на очакванията на клиентите. Дистанцията между бизнеса и технологиите се стопява и колкото повече инженерите разбират бизнес частта, толкова по-голямо въздействие могат да окажат при използването на технологии с изкуствен интелект за решаване на проблеми.

Хиперавтоматизацията в частност е чудесен пример за повишаване на продуктивността, оптимизирайки тестването на софтуер и DevSecOps и позволявайки на инженерните екипи непрекъснато да създават отлични дигитални преживявания. Друг пример са решенията за автоматизирани бизнес правила, които значително улесняват спазването на нормативни изисквания, отнемайки отговорността за това при създаването на софтуер от инженерите.

Разбирайте бизнес целите, а не само технологията зад тях

С повишената дигитализация на бизнеса ролята на инженерните екипи става още по-критична. През 2023 г. най-много ще се търсят софтуерни инженери със силен набор от ИТ умения и бизнес проницателност – комбинация, която от някак си екзотична се превърна в задължителна.

Тъй като липсата на опитни експерти често е пречка за създаване на ориентирани към клиента дигитални преживявания, догодина ще виждаме все повече инженери, навлизащи в областите на управление на продукти и маркетинг и в обратната посока.

Успешните през 2023 г. софтуерни екипи ще знаят, че ролята им се простира отвъд създаването на софтуер. Те разбират как работата им допринася за по-големите цели на бизнеса и стават по-добри в разработката на интуитивни и устойчиви решения в нарастващия мащаб на тяхната глобална употреба – така израстват в кариерата си, разгръщайки своя потенциал.


Авторът на статията Лилия Месечкова има богат опит в създаването на дигитални решения за бизнеса, ръководенето на глобални екипи и постигането на силни бизнес резултати. Като вицепрезидент „Enterprise Products“ в Progress, тя ръководи екип от 120+ човека и е отговорна за цялостните визия и стратегия за четири продукта, сред които Progress Sitefinity DX и Progress MOVEit.