Проследяването на активи чрез IoT – нов обещаващ пазар

Пазарът на бизнес-технологии за IoT-базирано проследяване на активите ще расте с по 10,7% през идните пет години (снимка: CC0 Public Domain)

Когато се заговори за „Интернет на нещата“, приложението на тази технология и ползите от нея бяха доста неясни. Ето, че днес вече сме свидетели на IoT приложения в почти всяка индустрия. По-конкретно, проследяването на активи чрез IoT е една от най-обещаващите ниши. Това е пазар, който ще достигне обем от 6,7 млрд. долара само в рамките на 5 години.

Днес един от най-понятните сценарии за използване на IoT решения, който генерира много внимание и интерес в няколко индустрии, е проследяването и наблюдение на активи с помощта на IoT. Необходимостта индустриите да станат по-интелигентни, отколкото бяха, превърна проследяването и наблюдението на активи в основна характеристика на съвременните предприятия. В резултат на това повече компании инвестират сериозно в проследяване и наблюдение на активи чрез IoT.Горното се потвърждава от скорошен доклад на Research and Markets, който разкрива, че глобалният размер на пазара за проследяване и мониторинг на активи на базата на IoT ще достигне 6,7 милиарда долара до 2028 г. при среден годишен темп на растеж от 10,7% през прогнозния период. Този доклад предполага, че все повече технологични компании правят мащабни финансови инвестиции в решения за проследяване и мониторинг чрез IoT.

IoT решенията използват сензори, Wi-Fi, Bluetooth и други технологии, за да помогнат на компаниите да наблюдават и управляват своите активи. Геолокацията и наблюдението на движението са само една част от всички ползи, които докладът на Research and Markets отчита. Управлението на автопарка, управлението на инвентара и сигурността са само няколко приложения за проследяване на активи на IoT.

Пазарни фактори

Нарастващото възприемане на IoT устройства и сензори ще ускори разпространението на решенията за проследяване и мониторинг, базирани на „интернета на нещата“. Това нарастващо разпространение ще доведе и до генерирането и натрупването на все повече данни, генерирани от свързаните устройства.

В резултат на това предприятията все повече ще осъзнават, че сега е възможно да генерират и анализират все повече данни, ускорявайки доставките на продукти, проследяването и наблюдението в реално време, без да правят големи разходи.

Въз основа на това все повече предприятия ще се ориентират към решения за проследяване и наблюдение на активи посредством IoT технологии. Тези системи ще се използват за прогнозни анализи, предупреждения в реално време, автоматично отчитане на складови наличности и др. Основните индустрии, в които това ще се случва, включват селското стопанство, производството, авиацията, автомобилната индустрия.

Друг фактор, който ще оказва влияние, е нарастващото приемане на 5G технологии.

Текущи тенденции

Все по-честите случаи на стратегическо сътрудничество и придобиванията ще стимулират конкуренцията на пазара на IoT-базирани решения за проследяване и мониторинг на активи. Обединенията на разработчици и доставчици на подобни системи ще доведат до развитието на модерни платформи в полза на конкретни индустрии, водещи до повишаване на ефективността.

Предизвикателства

Въпреки положителния растеж на глобалния пазар на индустрията за проследяване на активи на база IoT, едно предизвикателство, което може да попречи на бързото възприемане на технологията, е първоначалната цена, свързана с внедряването. Фактор тук е и „преходният период“ на съзряване на технологиите, тъй като някои предприятия вече са предприели стъпки за прилагане на IoT-базирано управление на активите си.Тази ситуация затруднява въпросните организации в прилагането на IoT решения. Въпреки че има възможност за обновяване на вече внедрените технологии по начин, който ще позволи интегрирането на IoT, процесът има своята нелека цена. Не всяко предприятие може да си позволи разходите за повторно оборудване на своите машини, така че да се адаптират към новите технологии. Според анализаторите, по този начин има шанс тези предприятия да не възприемат IoT решения по време на прогнозния период, т.е. в рамките на идните 5 години.

Регионални тенденции

През 2021 г. Северна Америка е на първо място като лидер на пазара за проследяване и мониторинг на активи на базата на IoT, според Research and Markets. Поради нарастващия стремеж към технологично усъвършенствани продукти в Северна Америка сега се очаква регионът да бъде водещ на пазара в идните няколко години.

Европа и Азиатско-тихоокеанският регион са други региони, за които се очаква огромен растеж на пазара за проследяване и наблюдение на активи с активиран интернет на нещата.

Коментар