ИТ бизнесът поиска още 10 технологични училища

Без дигиталната трансформация, нито един сектор от българската икономика няма да бъде конкурентоспособен, заяви Доброслав Димитров, председател на УС на БАСКОМ
(снимка: БАСКОМ)

Нови 10 технологични училища в страната поиска ИТ бизнесът от държавата. Образованието и подготовката на таланти за индустрията остават ексклузивен приоритет, стана ясно на среща на софтуерната асоциация БАСКОМ и ИКТ Клъстер – Варна.

„Ние не просто се развиваме добре, а сме структуроопределящ сектор. Без дигиталната трансформация, която се осъществява от нас, в следващите 10 години нито един друг сектор от българската икономика няма да бъде конкурентоспособен”, заявиха представителите на ИТ бизнеса.Доброслав Димитров, председател на УС на БАСКОМ, очерта основните предизвикателства пред бранша на национално ниво: без повече експерименти с максималния осигурителен праг, без промяна в данъчната рамка, позициониране на България като добро място за ИТ кариера и създаване на нови 10 технологични училища в страната през следващите четири години.

„Не можем да очакваме добро образование по информационни технологии, без да си даваме сметка, че 40% от учениците са функционално неграмотни”, заяви Наталия Митева, член на УС на БАСКОМ и обобщи положителните резултати от програмите, в които участва асоциацията.

Сред тях са „Приложен програмист” и „Обучение за ИТ умения и кариера”, активностите по линия на професионално образование и обучение, където БАСКОМ е ангажирана с експертиза в Консултативния съвет към МОН, в обсъждането на законодателни промени, в актуализиране на списъка с професиите, изпитните програми и учебните планове, както и в методологията за подбор на 24-те Центъра за високи постижения в професионалните гимназии, за които са заделени над 70 млн.лв. по Националния план за възстановяване и устойчивост.

На среща с ученици, студенти и преподаватели в града софтуерните компании поеха ангажимента да я мултиплицират и в други градове в страната, като специален фокус на асоциацията ще бъде и привличането и подпомагането на нови преподаватели по информационни технологии.

Акцент в дискусиите беше и Business Tree – нов проект на БАСКОМ, който цели да подпомогне дигитализацията на всички бизнеси и сектори на икономиката, поясни Марина Шидероф, член на УС на БАСКОМ. Планират се събития, насочени към различните компании в съответните сектори, с фокус върху ползите от внедряване на цифрови решения, успешните дигитални истории и конкретните продукти.В отчет за последната година Емил Цанков, председател на ИКТ Клъстер-Варна, посочи създаването на ICT Corner в Икономическия и Техническия университети, месечните срещи на софтуерните компании с университети, НПО-та и публична администрация, помощта при изграждане на Информационен център за бежанците от Украйна,  развитието на експериментална програма за ученически практики, паралелно със стажантските програми и стипендии.

Коментари по темата: „ИТ бизнесът поиска още 10 технологични училища”

добавете коментар...

  1. Занаят

    То и каквото училище да има, ако го няма под шапката, то нищо не става. Аз не съм научил почти нищо от ИТ в училище или университет – 99% от нещата съм самоук, от Интернет, проба-грешка, сам. И повечето ми познати са така.

Коментар