Анализ като услуга в подкрепа на бизнеса у нас

„Организациите са затрупани от данни, които не успяват да проследят, съхранят и обработят по най-правилния начин”, казва Сашо Гарйетович, търговски директор, HPE Ezmeral CERTA
(снимка: TJgroup / предоставена от SiteMedia Consultancy)

Проект за големи данни и бизнес анализи в подкрепа на предприятия от всякакъв мащаб развиват съвместно „Хюлет Пакард Ентърпрайз упрвляван от Селектиум” и София Тех Парк, стана ясно на форума „Превърнете хаоса от данни в бизнес стойност”, организиран от ИТ компанията.

„HPE BigData and Analytics Hub” се базира на новата платформа за управление и анализ на данни НРЕ Ezmeral. Проектът дава възможност на предприятия от всякакъв мащаб, особено малките, да управляват ефективно данните и да правят лесно бизнес анализи.„Проектът стартира в София Тех Парк преди около месец. Чрез нашето партньорство се надяваме да изградим среда, която да осигури възможност за по-малките бизнеси да използват правилно данните си и това да им носи полза”, каза Петър Статев, председател на Надзорния съвет на София Тех Парк и председател на консорциума „Петаскейл Суперкомпютър България”.

„HPE BigData and Analytics Hub” предоставя аналитични ресурси, които компаниите имат възможност да ползват по модела „като услуга” или облачна услуга. Това решение спестява на по-малките организации огромни средства и същевременно допринася за постигане на бизнес резултати посредством анализ на данни.

„Надяваме да изградим среда, която да осигури възможност за по-малките бизнеси да използват правилно данните си и това да им носи полза”, казва Петър Статев, председател на Надзорния съвет на София Тех Парк (снимка: TJgroup / предоставена от SiteMedia Consultancy)

Ползвайки решението на база потребление, предприятията с по-малък брой служители могат да избегнат закупуване на цялостна платформа или наемане на един, двама или трима тясно профилирани специалисти. Вместо това те ще ползват само толкова технологичен ресурс, колкото е необходим за конкретната задача или проект, и ще имат достъп до специалисти, които могат да консултират клиентите при създаване на аналитичните модели.

„Организациите са затрупани от данни, които не успяват да проследят, съхранят и обработят по най-правилния начин. Предизвикателството за справяне с такъв обем информация е наистина голямо, но и ключово за гъвкавостта и развитието на бизнеса. И тук се намесваме ние, за да помогнем на организациите в това пътуване”, заяви Сашо Гарйетович, търговски директор, HPE Ezmeral CERTA.

„HPE Ezmeral е напълно интегрирана платформа, която предоставя на клиентите място, на което могат да използват и управляват данните си, независимо от това къде се намират те”, подчерта Мария Косанова, управляващ директор на българския офис на „Хюлет Пакард Ентърпрайз” (снимка: TJgroup / предоставена от SiteMedia Consultancy)

По неговите думи, софтуерното решение HPE Ezmeral е облачна аналитична платформа, която предоставя свобода и гъвкавост и е предназначена да оптимизира всички процеси по обработка на данни. „HPE Ezmeral има за цел да помогне на компаниите да увеличат максимално своя изчислителен потенциал, както и да ускорят дигиталната си трансформация”, допълни мениджърът.

Често данните на клиентите са разпръснати и разпределени в различни отдели и системи поради ред причини, което представлява трудност за самите организации и ги спира да използват данните, с които разполагат, по най-добрия възможен начин. Въпреки това клиентите имат своите причини, поради които не искат да променят процесите си, разказа Мария Косанова, управляващ директор на българския офис на „Хюлет Пакард Ентърпрайз”.„Тъй като ние много ценим и държим на техния избор, им предоставяме решение, което не изисква промяна. HPE Ezmeral е напълно интегрирана платформа, която предоставя на клиентите място, на което могат да използват и управляват данните си, независимо от това къде се намират те”, подчерта Косанова.

Преодоляването на предизвикателствата при управлението и анализа на данни, извличането на стойностни изводи от данни, които се съхраняват на различни места, както и тяхната ефективност, бяха сред акцентите на форума.

Коментар