Повечето фирми не правят тестове за киберсигурност

Участницитев в кръгла маса по повод Европейския месец на киберсигурността дисутираха състоянието на сигурността и защитата от страна на бизнеса
(снимка: Министерство на електронното управление)

60% от фирмите, анкетирани от Министерство на електронното управление, признават, че не извършват тест за сигурност на системите си, въпреки че 44% са били обект на онлайн атака. Това стана ясно днес на кръгла маса по повод Европейския месец на киберсигурността.

В проучването на МЕУ са участвали над 70 фирми. Обучения за киберсигурност на своите служители провеждат 52 на сто от отговорилите. Едва 10% от фирмите отбелязват, че имат загуби заради атаки, въпреки 20%  увеличение на атаките спрямо 2021 г.„Няма система, която да е на 100% сигурна, но важни са превенцията и управлението на риска”, заяви заместник-министърът на електронното управление Благовест Кирилов, при представяне на резултатите от проведената анкета на тема „Киберсигурност”.

Фирмите, които са обект на кибератаки, да сигнализират Националния CERT център, призова Петър Кирков, директор на дирекция „Мрежова и информационна сигурност” в МЕУ и национален координатор по киберсигурност за България.

Киберсигурността е споделена отговорност и е от ключово значение за сигурността на гражданите, бизнеса и институциите, допълни заместник-министърът на електронното управление Атанас Мазнев.

В бъдещите процедури за одобрение на фирмите, които кандидатстват за финансиране по различни програми, може да бъде въведено като изискване те да имат определени нива на киберсигурност. Предвижда се това да стане и критерий за оценка, поясни Калин Маринов от Министерство на иновациите и растежа, при представяне на процедурата „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средни предприятия”.Всички участници в кръглата маса се обединиха около спешната необходимост за по-добро взаимодействие между университетите, бизнеса и държавните институции с цел повишаване квалификацията на кадрите в сферата на киберсигурността. Подчертана бе и нуждата от обучение на мениджърския състав на компаниите у нас.

Коментар