ЕС одобри условно забраната за нови ДВГ коли от 2035 г.

До 2030 г. около 50-55% от новия транспорт в ЕС не трябва да произвежда емисии
(снимка: CC0 Public Domain)

Законодателите на ЕС постигнаха споразумение за забрана на производството на нови пътнически автомобили и микробуси с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. Сега законопроектът трябва да бъде одобрен официално от Съвета на ЕС и Европейския парламент. Очаква се той да бъде приет с малки промени.

Основните разпоредби на законопроекта гласят, че до 2030 г. емисиите на CO2 от новите автомобили трябва да бъдат намалени с 55%, а новите микробуси трябва да произвеждат 50% по-малко емисии, в сравнение с нивата от 2021 г. Тоест 50-55% от транспорта не трябва да произвежда емисии.

След това до 2035 г. намаляването на емисиите на CO2 за всички видове нови превозни средства е определено на 100%, което на практика означава пълна забрана за използване на двигатели с вътрешно горене (ДВГ).Законопроектът съдържа допълнителни клаузи. Например, производителите, които пускат по-малко от 10 000 пътнически коли или 22 000 микробуса годишно, няма да подлежат на изисквания за намаляване на емисиите от 50% и 55% до 2030 г. Те ще трябва да изпълнят изискването за нулеви емисии до 2035 г. Това е така наречената „клауза на Ferrari“, предназначена да защити малкия бизнес.

Законопроектът включва също необвързващо предложение за разрешаване на производството на „само CO2 неутрални“ превозни средства след 2035 г., което включва МПС с различни видове биогорива, алкохоли, метан, бутан и водородни горива, ако тези превозни средства „не са предмет на стандартите за автопарка”.

Последната фраза се смята от някои критици за сериозна вратичка в закона, докато други предполагат, че се имат предвид специални превозни средства, като линейки и пожарни коли, за които ще бъде направено изключение, коментира The Verge. Законодателите на ЕС казват, че формулировката на предложението ще бъде прецизирана, преди законопроектът официално да стане закон.

Холандският политик Ян Хуитема, който преговаряше от името на Европейския парламент при изготвяне на законопроекта, го похвали и заяви, че той „ще създаде яснота за автомобилната индустрия и ще насърчи иновациите и инвестициите за производителите на автомобили“.

Новият законопроект е първата и основна част от проекта на ЕС „Годен за 55“ – пакет от закони, насочени към намаляване на вредните емисии в ЕС с 55% до 2030 г., с крайната цел ЕС да стане напълно въглеродно неутрален до 2050 г. . Други закони в пакета ще се занимават с въпроси като използването на земята, създаването на по-чисти горива за авиацията и корабоплаването и предоставяне на ново финансиране за развитието на технологии за възобновяема енергия.В други страни също се работи за въвеждане на забрана за нови автомобили с двигатели с вътрешно горене. Обединеното кралство планира да забрани продажбата на такива автомобили до 2030 г., а в американската Калифорния ще ги забранят до 2035 г.

Коментар