Робот на Google се програмира сам

Този робот на Google пише сам програмния си код от команди на естествен език
(снимка: Code as Policies / Github)

Писането на правилен компютърен код очевидно изисква определени умения: най-малко познаване на синтаксиса на езика и наличните инструменти. Създаването на код за управление на робот може да бъде още по-трудно и дори най-примитивните команди стават невъзможни за изпълнение без познаване на подходящия език за програмиране. Затова Google създаде робот, който възприема естествената реч и сам създава необходимия му машинен код.

Проектът се нарича Code as Policies (CaP) и се базира на алгоритъма за изкуствен интелект Google Pathways Language Model (PaLM), чрез който командите на естествен език се превръщат в изпълним код. Системата е обучена, като са ѝ предоставени примерни команди и съответния код с коментари.В резултат на обучението роботът, когато получи нови команди, успява „автономно да генерира нов код, в който извикванията на API се преразпределят, синтезират се нови функции и се създават вериги за обратна връзка, за да задействат нови операции по време на работа“, разказва за иновацията Popular Science.

Ако е необходимо, CaP извършва аритметични операции и използва логиката на определени езици – например циклите “if/else” и “for/while” на Python или свързва библиотеки на трети страни за внедряване на допълнителни функции.

Освен това роботът може да интерпретира двусмислени команди като „по-бързо“ и „наляво“, превръщайки ги в специфични индикатори за изпълнение на задача.Привързването към един езиков модел обаче налага някои ограничения на робота: той се проваля, ако не вижда смисъла в командата или се опитва да работи с неизвестни параметри. И накрая, той все още не може да изпълнява сложни последователности от действия – операции с няколко десетки параметъра не са по неговите възможности.

Коментари по темата: „Робот на Google се програмира сам”

добавете коментар...

 1. Фофу

  Много ти е преседяла глвата в гов_ата и е прогнила, малоумник.

 2. Драко

  Фъфляка е най гуемуту гумно, и винаги осмърдява под всяка статия с гумнотиите си, тва всички го знаем, вече не е фъфляк а гуфляк от гумно 🙂

 3. Anonymous

  Опа, една глава се показа от гов_та и нещо избълбука. Не е смислено както винаги, но то да плува в гов_на и да пише не е лесно.

 4. Драко

  Той и фъфляка сам се програмира както и тъпото админче но не ни дреме

Коментар