Цифровият близнак в бизнеса – перспективите са главозамайващи

Цифровият близнак – технология, разработена за авиацията и отбраната – сега навлиза динамично в здравеопазването (снимка: CC0 Public Domain)

Глобалният пазар на цифрови близнаци беше оценен на 6,75 милиарда щатски долара за 2021 г. Предвижда се обаче той да нарасне от 8,88 милиарда щатски долара през 2022 г. до 96,49 милиарда до 2029 г., показвайки изумително бързо темпо: средно по 40,6% годишно през прогнозния период.

Глобалната коронавирусна пандемия беше безпрецедентно явление и спъна този млад и динамично развиващ се пазар през последните три години. В резултат, дигиталните близнаци страдаха от по-слабо търсене във всички региони на света, в сравнение с нивата преди пандемията. Все пак тенденцията вече се обръща, а перспективите са главозамайващи, сочи анализ на Fortune Business Insights.Цифровият близнак е технология за създаване на виртуален двойник с помощта на набор от технологии, започвайки с ГИС и 3D моделиране, наслагвайки динамична информация от IoT сензори и датчици и стигайки до изкуствен разум. Всичко това служи за създаването на цифрова „реплика“ – репрезентация на дадена система, сложна машина, производствена система, стопанство, цялостна инфраструктура – например цяла електропреносна мрежа или ВиК мрежа.

Стойността на подобна реплика е в улесняване на прогнозирането на бъдещото развитие, както и възможността за провеждане на тестове и симулации без реално отражение върху физическата инфраструктура.

С нарастващото използване на цифрови близнаци в различни индустрии в момента е налице не само възстановяване на растежа в сегмента, но и засилено „движение“. Наблюдават се сливания, поглъщания, поява на нови играчи, създаване на ключови партньорства за специализирани вертикални решения, крупни инвестиции.

Нови тенденции

Възходът на технологията на дигиталния двойник в сферата на здравеопазването и хуманитарните науки се счита за една от нововъзникващите тенденции в днешно време. Виртуалните реплики все повече се внедряват във фармацевтичния сектор за оценка на ефективността на процедурите, което води до по-малко физически изпитания и реални тестове с доброволческо участие.

По този начин използването на виртуалния двойник помага на потребителите на здравни услуги при разработването и проверката на новите формули, подготвяни с цел лечение.

Според Шведския консорциум за дигитални близнаци, решенията за виртуален двойник са все още в ранния си етап на развитие, но са обещаващи, защото могат да се използват за персонализиране на здравното лечение.

С нарастване на осведомеността за дигиталните решения все повече ключови играчи са ангажирани с разработки на модели за изследване и развитие в сферата на хуманитарните науки и здравеопазването. Големите международни ИТ компании се надпреварват в създаването на възможно най-точни, всеобхватни и прецизни цифрови близнаци.

Водещи фактори

Факторите, които влияят на пазара, винаги са предвождани от стремежа към намаляване на разходите. С възможностите си за точно възпроизвеждане на съществуваща инфраструктура дигиталният двойник прави поддръжката много по-бърза и прецизна. Намалява се времето за реагиране при инциденти, тъй като сензорните технологии показват къде точно следва да се намеси екипът по поддръжка.От друга страна, възможностите за прогнозиране влияят на способността да се планират инвестициите. Най-голямата сила на дигиталния близнак обаче остава възможността за виртуално изпробване на сценарии. Това означава, че могат да се тестват подходи и методи, в съчетание с комплекс от бъдещи въздействия, за да се избегнат скъпоструващи грешки.

Във всяка от големите индустрии, особено където става дума за сложни инфраструктури, всяко погрешно отражение има дългосрочни последици, които не могат да бъдат „измити“ с лека ръка. Пораженията от грешните решения костват милиони парични единици, а понякога могат да отнемат и човешки животи.

Всичко това само по себе си е достатъчна причина за възприемане на технологията. Но има и още. Потенциалът за намаляване на вредните въздействия върху околната среда е все по-силен фактор във вземането на корпоративни решения. Дигиталните близнаци помагат и в това направление.

Чрез прогнозиране и тестване на потенциални сценарии могат да се изберат подходите за развитие, които осигуряват най-ефективно намаляване на вредните въздействия и опазване на околната среда.

Топ-сектори

Авиацията и отбраната винаги са били начело, когато става дума за развитието на нови дигитални технологии. Така е и при цифровия близнак. Всъщност той води началото си именно от разработването на космически кораби в НАСА. Всеки от моделите първоначално е тестван виртуално, ако трябва – модифициран и тестван отново и отново, преди да бъде произведен физически, за да бъде изпратен в космоса.Авиацията и отбраната ще си останат секторите, където дигиталният близнак се използва най-много. След тях обаче най-активен във внедряванията ще бъде автомобилно-транспортният бранш. Производството също ще е сред вертикалите, които ще се отличат като водещи във въвеждането на технологията на цифровия близнак. С по-малък дял ще са здравеопазването и ютилити дружествата – оператори на електроенергийни, ВиК и комуникационни инфраструктури.

Коментар