Хибридна система съчетава квантов и обикновен компютър

Квантовите компютри обещават да разрешат много проблеми, с които традиционните изчислителни системи не могат да се справят (графика: Dell Technolgies)

Технологичните компании Dell и IonQ разработиха хибридна изчислителна система, която съчетава характеристиките на квантовите и традиционните компютри. Иновативното решение дебютира на конференцията Supercomputing 2022.

Днешните квантови компютри са „твърде малки и твърде шумни”, докато комбинирането им с традиционен компютър може да „даде отговори, които никоя друга система не може да даде сама по себе си”, казва Матю Кисан, вицепрезидент по разработка на продукти в IonQ – компанията е известна с квантовите си иновации.Наречена Dell Quantum Computing Solution (DQCS), системата се базира на това, което IonQ описва като „класически квантов симулатор на Dell”, изграден върху сървъри Power Edge. В допълнение, част от системата са квантовите компютри IonQ Quantum Computers и разработенитe от екипа на компанията квантови алгоритми.

„Комбинацията от Qiskit Dell Runtime и IonQ Aria позволява на потребителите бързо да разработват алгоритмични подходи за сложни сценарии, включително химични реакции и симулация на материали, обработка на естествен език и машинно обучение”, поясняват от компанията.

Qiskit Dell Runtime е платформа за изпълнение на хибридни класически квантови алгоритми в локални и отдалечени среди, а IonQAria е реален (според разработчика) квантов компютър, който вече е наличен в комерсиална версия.

В прессъобщение на Dell обаче се уточнява, че става дума за използване на софтуер, написан специално за IonQAria. На практика, DQCS е квантов компютърен симулатор, базиран на високопроизводителни системи, които все пак принадлежат към категорията на класическите компютри.

По думите на Матю Кисан, за да станат квантовите компютри широко разпространени, е необходимо да ги направим по-достъпни, отколкото са сега. Симулаторите могат да направят голямата разлика: „демократизирането” на процеса ще насърчи нови сценарии на употреба.

„Шегуваме се, че има само около двеста души в света, които наистина знаят как да програмират квантови компютри”, казва Кисан. „Откъде ще дойдат хиляди, десетки хиляди, милиони квантови програмисти? Отговорът е в достъпността. Симулациите са най-достъпният начин за всеки да влезе в тази област, това е много мощен инструмент”.Квантовите изчисления обещават да разрешат много проблеми, с които традиционните изчислителни системи не могат да се справят. Но работата с подобни системи е коренно различна от традиционното програмиране и освен това истинските квантови компютри са твърде малко, за да се обучат голям брой специалисти за работа с тях.

Без програми и програмисти квантовият компютър е потенциално ценен ресурс, но не и наистина полезен. Работещите емулатори могат да помогнат за увеличаване на броя на специалистите и следователно да създадат по-голямо търсене на такива системи.

Коментар