Умните бизнеси привличат топ-таланти дистанционно

Утвърждаването на дистанционната работа отвори много нови възможности за фирмите, търсещи талантливи кадри (снимка: CC0 Public Domain)

Пандемията ни наложи нов начин на работа – дистанционно. Сега, когато ИТ бизнесът по света е изправен пред рецесия, недостиг на квалифицирани кадри и бавно възстановяване, работодателите трябва да гледат на това като на възможност, а не просто на необходимост.

Малко са организациите, които преди пандемията практикуваха дистанционна работа. Сега обаче смятаме това за нормална практика. Критериите ни се промениха. Служителите днес държат на възможностите за отдалечена работа, за да имат по-добър баланс между работа и личен живот. Това налага на самите работодатели да са по-гъвкави, да използват в своя полза промяната в начина на мислене за професионализма.

Глобален подход към придобиването на таланти

Основно предимство от все по-широкото практикуване на дистанционната работа е възможността за наемане на качествени хора от далечни райони. Когато служителите могат да работят отвсякъде, местоположението вече не създава бариера за ангажирането на талантливите работници. Кадърните хора могат да запазят живота си на мястото, на което предпочитат, работейки за компания, която харесват и желаят.Тази промяна е колосална. Досега се очакваше хората да живеят достатъчно близо до фирмата, за да пътуват до офиса всеки ден. От своя страна за мнозина това означаваше да дадат приоритет на кариерата си пред социалния и личния си живот. Нерядко нова работа на добра позиция в реномирана фирма означаваше човек да се премести да живее другаде – евентуално с цялото си семейство.

Сега, когато имаме удобството на дистанционната работа, това вече не е така. Организациите искат да намерят таланти за ключовите си позиции, сега могат да ангажират хора от другия край на света. които да запълнят текущите свободни позиции, сега те могат да погледнат отвъд границите на Австралия и централните бизнес райони, за да намерят най-добрите таланти в света. Това е невиждана досега възможност, която ще „отключи“ по-голям запас от умения.

Промяна в разбиранията

Това трябва да насърчи бизнеса да изостави остарелите концепции за набиране на персонал и да признае новата реалност на дистанционната работа. Защо не погледнете отвъд границите на страната си, за да намерите най-добрите таланти? Международното дистанционно наемане е по-добра алтернатива на повишената имиграция, строгите миграционни визи и закони. Сега множество икономики могат да се възползват от чуждестранните работни места и допълнително богатство от таланти, които доскоро са били недостъпни.

Нови политики

Въпреки че дистанционната работа има много предимства, тя носи и своите предизвикателства. Чувството за принадлежност и културата на работното място придобиват нова светлина. Методите за привличането и задържането на таланти са по-различни.

Заплащането, предимствата, бонусите и комуникацията трябва да се адаптират, за да отговорят на нуждите на отдалечено работещите служители. Обичайните офис-предимства като безплатен обяд или редовни социални събирания не са приложими в света на дистанционната работа. Благосъстоянието на персонала сега става по-важно от другите фактори на работното място.

Многообразие

Чрез достъп до по-голям набор от таланти от множество нации и региони компаниите могат и да разнообразят своите екипи. Това изглежда съвсем просто и логично, но за големите корпоративни организации въпросът е важен. Повечето от тях имат заложени цели за постигане на разнообразие в екипите си и добавянето на специалисти от всички краища на света помага за изпълнението на въпросните цели. А по-разнообразните екипи стимулират повече иновации, така че дистанционната работа всъщност може да доведе до нови идеи и начини на мислене.С две думи, корпоративният свят трябва да признае, че пандемията му предостави уникална възможност да се добере до таланти, които по-рано са били недостъпни, да стане по-разнообразен и по-иновативен. В частност, този сценарий касае и навлизането на повече жени в екипите. Освен, че е цел, заложена в програмите на много фирми, подобна практика има и важен социален аспект, защото пандемията имаше тежък отрицателен ефект върху професионалния живот на жените по цял свят.

Коментар