Община Велико Търново внедри модерна киберзащита

Киберзащитата и регулаторното съответствие на Община Велико Търново вече са на съвсем друго ниво, в резултат на внедряване на система Acronis Cyber Protect Cloud
(снимка: Община Велико Търново)

Община Велико Търново въведе система за киберзащита Acronis Cyber Protect Cloud, за да спазва по-лесно и по-ефективно изискванията на GDPR и тези за защита на личните данни на гражданите и служителите си. Платформата замени досегашните собственоръчно написани скриптове за бекъп и остарялата антивирусна програма.

„Нуждаехме се от автоматизирано решение за бекъп и възстановяване, което да не изисква големи капиталови разходи”, раказа д-р Павел Христов, началник отдел „ИТ” в Община Велико Търново. „Освен това искахме киберсигурност от по-високо ниво, за да защитим данните на нашите граждани и го получихме – с Acronis Active Protection”.

Двоен натиск

Като държавно ведомство, Община Велико Търново стопанисва голям обем чувствителни данни – и за гражданите, и за персонала. Това я поставя под контрола на режими за регулаторно съответствие като GDPR, насочени към защита на чувствителните лични данни, и съответно на риск от глоби и други санкции, ако не успее да защити тези данни от кражба, подправяне или загуба.

Подобно на Община Велико Търново, всички общини са подложени на двоен натиск. От една страна, трябва да се предпазват от кибератаки като рансъмуер, които се стремят да изкопчат пари на база задълженията за защита на поверителността, а от друга трябва да запазят доверието на своите граждани.

До този момент Община Велико Търново работеше с онаследен антивирусен продукт, базиран на сигнатури, заедно с ръчно извършване на бекъп и трябваше да намери начин да защитава данните си допълнително, което на свой ред изискваше по-стабилно решение за киберзащита.

Очакванията бяха решението да прави автоматизиран бекъп на база на зададени графици, да има решение за възстановяване без агент и да гарантира киберсигурност. Съответната технология трябваше да обхване изградената ИТ среда, базирана на Microsoft Hyper-V, с 3 физически сървъра и 19 виртуални машини.

Управляема сигурност

Община Велико Търново си партнира с доставчика на услуги за управляема сигурност Diamatix за внедряването на Acronis Cyber Protect Cloud с усъвършенстван бекъп и активна защита. Внедряването отне три дни, през които беше проведена и демонстрационна сесия за ИТ персонала на общината.

Същият агент на Acronis, който управлява бекъпа и възстановяването, използва изкуствен интелект, за да наблюдава в реално време работата с данни в машината. Той непрекъснато сканира активността при въвеждане и извеждане на данни, за да идентифицира необичайни или подозрителни дейности, типични за рансъмуер и други злонамерени атаки от типа на масирано криптиране на файлове.

Например, ако даден процес се опита да шифрира данни или да инжектира злонамерен код, Acronis Active Protection незабавно спира този процес и уведомява администратора, че е идентифицирал подозрителна дейност. След това администраторът избира да блокира дейността, като я добави към списъка за отказ, или да активира, като я добави към списъка с разрешени дейности.

Ако някои файлове са били променени или криптирани преди атаката да бъде открита и прекратена, Acronis Cyber Protect Cloud автоматично ги възстановява, като по този начин отменя всички неблагоприятни ефекти от атаката.

Градът вече разполага с автоматизирано решение за бекъп, базирано на графици за възстановяване и киберсигурност, което поддържа 19 виртуални машини и три физически сървъра. Месечните и седмичните архиви с обем над 1,30 TB се съхраняват автоматично в дейта център. Diamatix поддържа, наблюдава и контролира архивирането и възстановяването до и от дейта център във Франкфурт, Германия.

Подобрена ИТ ефективност

Внедряването на Acronis Cyber Protect Cloud с усъвършенстван бекъп и активна защита драстично увеличи ИТ ефективността и регулаторното съответствие на общината. Преди това ИТ отделът на общината изпълняваше ръчно скриптове за бекъп, но сега може да разчита на напълно автоматизиран режим на бекъп.

В момента екипът защитава всички чувствителни данни на гражданите и повишава регулаторното си съответствие чрез добавяне на киберсигурност и резервни копия извън физическата локация (в облака).

Други предимства включват ценово-ефективна поддръжка, генериране на отчети, наблюдение и професионални услуги. „Бъдещите ни планове включват внедряване на разширена защита на крайните точки за всички работни станции, използвайки продукти на Acronis с помощта на Diamatix”, разкри д-р Христов.

Коментари по темата: „Община Велико Търново внедри модерна киберзащита”

добавете коментар...

 1. Anonymous

  Diamatix поддържа, наблюдава и контролира архивирането и възстановяването до и от дейта център във Франкфурт, Германия.

  Обаче ИИ анализа сочи в каварна ??
  Address: Kavarna, Bulgaria 57 str. City Centar
  Phone: +359-

  Каварна и франкфурт – добре

 2. Anonymous

  Преди това ИТ отделът на общината изпълняваше ръчно скриптове за бекъп, но сега може да разчита на напълно автоматизиран режим на бекъп.

  ИТ отдела става ненужен

 3. Anonymous

  Внедряването отне три дни

Коментар