Немски фонд обяви €60 млн. за енергийни стартъпи

Европейските рискови инвеститори се насочват към иновативни енергийни стартъпи (снимка: CC0 Public Domain)

Немският фонд за рисков капитал Vireo Ventures се е подготвил да инвестира 60 милиона евро в до 30 новопрохождащи фирми, съсредоточени в развитието на иновации в енергийни системи. Информацията дойде от съоснователя на фонда Феликс Кройзе.

Vireo е създаден в края на миналата година и вече има две инвестиции в енергийни новостартиращи компании. „Преди да стартираме нашия фонд Матиас Енгел, Миша Ветцел, Томас Лабрига и аз помогнахме за създаването на Innogy Ventures, бившия корпоративен фонд за рисков капитал на Innogy, с обем от 130 милиона евро“, каза Кройзе. Всеки от четиримата основатели има опит в компании, свързани с управление на финанси или разработване на енергийни технологии – такива като Innogy Ventures, RWE, McKinsey и др.

„Нашият фонд ще има общ обем от 60 милиона евро. Планираме да използваме това финансиране, за да направим инвестиции в до 30 европейски стартиращи компании в енергийната индустрия през следващите четири години“, разкри Кройзе.

„Твърдо вярваме, че енергийният сектор е една от най-привлекателните области за инвестиране в момента. Той е голям, расте бързо, подлежи на радикална промяна и следователно предлага на инвеститорите възвръщаемост над средното. Ето защо инвестираме в млади компании, които движат необходимата трансформация на енергийния свят и по-специално предстоящата електрификация на различни сектори в областта на зелената енергия, водорода, мобилността и интелигентните сгради“, допълни той.

Фондът има за цел да инвестира в новостартиращи фирми по време на така наречената предварителна или начална фаза. Това означава подкрепа от етапа на прототип до навлизането на пазара, последваща фаза на растеж и дори до интернационализация.

Целевите проекти са за т.нар. секторно обвързване, т.е. търси се холистичният поглед върху енергийната система като взаимодействие на производството на отопление/охлаждане, мобилността и други области, позволяващи декарбонизацията на всички икономически сектори чрез възобновяема енергия. Става дума за технологии, които понякога идват при по-високи начални разходи в сравнение с конвенционалната енергия, но впоследствие носят значително по-ниски оперативни разходи и почти нулеви пределни разходи за киловатчас.

„Това, както и променливата наличност на енергия от възобновяеми източници, ще изисква напълно нови бизнес-модели – и тук влиза в действие секторното обвързване. Интелигентното свързване на сектори чрез използването на енергийно ефективни технологии като термопомпи, комбинирани топлоелектрически централи или електрически автомобили може да доведе до значително намаляване на потреблението на енергия,“ поясни Кройзе.

„Използването на голямо и рентабилно решение за съхранение на енергия извън енергийния сектор създава висока степен на гъвкавост в захранването. Това улеснява компенсирането на колебанията във възобновяемата енергия. Разбира се, това работи само ако всички системи са интелигентно свързани и контролирани“, обобщи той.

Коментар