Зелените технологии през 2023: тенденции и предизвикателства

Индустрията на зелените технологии е един от най-бързо развиващите се сектори в света
(снимка: CC0 Public Domain)

Търсенето на технологии с нулеви въглеродни емисии е нараснало неимоверно. Необходимостта компаниите да намалят своя въглероден отпечатък е от решаващо значение за постигане на глобалната цел за нулеви нетни емисии на CO2. Това е повратна точка за устойчивостта.

Устойчивото развитие изисква сътрудничество между съмишленици, стартиращи компании, технологични компании, корпорации, регулаторни органи и инвеститори, за да се постигнат значими промени. Новият доклад за пазара на зелени технологии, изготвен от ИТ компанията Beetroot, изследва тенденциите, възможностите и пречките в неговото развитие.

Индустрия с бърз растеж

Индустрията на зелените технологии е един от най-бързо развиващите се сектори в света, като само в базата Crunchbase са регистрирани над 1500 компании. Въпреки сравнително младата си възраст, тази индустрия вече е привлякла значителни инвестиции. През 2022 г. ранните играчи ще наберат общо 31 млрд. долара, а за организациите, занимаващи се с климатични технологии, са предвидени 59 млрд. долара.

Този бърз растеж обуславя неотложна необходимост от разширяване на устойчивите технологии, за да се постигнат амбициозните цели на света в областта на климата. С 82 ClimateTech еднорози, които вече се оценяват на огромната сума от над 180 милиарда долара, е ясно, че търсенето на устойчиви технологии се увеличава. Светът се стреми да премине към по-зелено бъдеще. Зелените технологии ще заемат централно място и ще стимулират растежа на следващото поколение устойчиви „еднорози” и „декакорни”.

Ключови фактори

Няколко ключови фактора оказват влияние върху растежа на пазара на зелени технологии:

 • Повишаване на осведомеността за околната среда и преминаване към чиста енергия и екологично чисти продукти;
 • По-строги разпоредби и правителствена подкрепа за устойчиви инициативи, особено в Европа и Северна Америка;
 • Придобиванията на стартиращи компании и пускането на нови продукти привличат инвеститорите и предлагат по-висока възвръщаемост на инвестициите, като същевременно са от полза за обществото и околната среда;
 • Очаква се Северна Америка да има най-голям пазарен дял до 2027 г. поради високата степен на възприемане на екологични технологии и силната икономика, като големи компании като IBM и General Electric активно движат сектора;
 • Енергийната криза, подклаждана от войната в Украйна, подчерта рисковете от недиверсифицирани енергийни доставки, което повиши търсенето на технологии, които подпомагат глобалния енергиен преход.

Предизвикателства

Растежът на пазара на зелени технологии се ограничава от бавното прилагане на политиките за чиста енергия и необходимостта от ясни рамки и разпоредби за привличане на инвестиции. Непостоянството на доставките на енергия от възобновяеми източници и фактът, че съвременната инфраструктура все още трябва да бъде напълно готова за възобновяеми източници, също представляват предизвикателства.

Глобалният проблем с бавното одобряване на проекти и високите капиталови разходи за внедряване на зелени технологии също възпрепятстват растежа, както и липсата на адаптирани решения за справяне с уникални екологични проблеми и недостигът на таланти в сектора.

Тенденции

През 2023 г. се очаква следните области на иновации да придобият по-голяма значимост:

 • Възобновяема енергия: Предвижда се възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) да бъдат най-рентабилната форма на производство на енергия в световен мащаб. Очаква се до 2050 г. възобновяемите енергийни източници да съставляват 80-90% от общото производство на електроенергия.
 • Нисковъглеродно строителство: Строителната индустрия все повече се фокусира върху намаляването на своя въглероден отпечатък.
 • Усъвършенствана мобилност: Транспортният сектор внедрява чисти технологии, особено под формата на електрически превозни средства.
 • Други нововъзникващи тенденции включват технологии за улавяне, използване и съхранение на въглероден диоксид (CCUS), напредък в технологиите за батерии и системите за управление, интегриране на технологиите за кръгова икономика, устойчива автоматизация, зелен водород и др.

Зелена трансформация чрез софтуерни технологии

Цифровизацията и софтуерните технологии са ключови фактори за постигане на устойчив напредък в бизнеса. 92% от компаниите се стремят да постигнат нулеви нетни въглеродни емисии до 2030 г., а софтуерът играе ключова роля в измерването, намаляването и оптимизирането на въглеродния отпечатък.

Софтуерните постижения трансформират индустрията на зелените технологии – от събирането и анализа на данни до производството на възобновяема енергия. Ето някои от положителните влияния на цифровите технологии върху зелените иновации:

 • Софтуер управлява разширяването и подобренията в областта на възобновяемата енергия;
 • Персонализираните софтуерни решения са двигател на динамичния растеж в индустрията;
 • Технологичният напредък намалява потреблението на изкопаеми горива и улеснява печелившите сделки със зелена енергия;
 • Прозрачните операции и съществуващите технологии водят света към въглеродна неутралност.

Вградена устойчивост и зелено софтуерно инженерство

Цифровата ера доведе до иновации, съобразени с околната среда, но също така създаде нови екологични предизвикателства. До 2040 г. индустрията на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) се оценява на 14% от световния въглероден отпечатък, като само центровете за данни консумират зашеметяващите 2% от световната електроенергия.

За да окажат значимо въздействие, разработчиците на софтуер трябва да отдадат приоритет на устойчивото разработване на софтуер от началото до края. Като се фокусират върху кода, архитектурата и съзнателния избор, разработчиците създават приложения, които са не само екологични, но и предлагат подобрено потребителско изживяване, по-ниски разходи и стойност, като същевременно отделят по-малко въглеродни емисии.

Положителното въздействие чрез стратегически технологични партньорства

Намирането на надежден доставчик на екипи за разработка е важна стъпка към преодоляване на недостига на таланти и постигане на успех за компаниите в сектора на зелените технологии. Все по-популярен става моделът на отдалечен екип или на специализиран екип за стартиращи компании в областта на зелените технологии. Съгласуването с партньор, който споделя вашата мисия и ценности за устойчивост, е от решаващо значение както за бизнес целите, така и за целите, ориентирани към въздействие.

Коментар