Шест e-услуги са достъпни за парламентарните избори

Избирателите за вота на 2 април ще бъдат улеснени от шест електронни услуги
(снимка: CC0 Public Domain)

Порталът за електронни административни услуги на Министерство на електронното управление публикува шест електронни услуги за предстоящите на 2 април 2023 г. парламентарни избори.

Е-услугите се предоставят от общински администрации. За да ги заявят електронно, потребителите трябва да притежават Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в системата „Електронно връчване”.

Публикуваните тук шест е-услуги са:

  • Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите на 2 април 2023 г.
  • Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.
  • Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 април 2023 г.
  • Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаването на избирателния списък на СИК
  • Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите на 2 април 2023 г.
  • Подаване на заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател

Срокът, определен от ЦИК, за подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес и подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 18 март 2023 г.

Коментар