Италианска компания навлиза на IoT пазара у нас

„България представлява уникална възможност за нас като IoT хъб за източноевропейските страни”, казва Кристиано Бертело, изпълнителен директор на Elsy
(снимка: Elsy)

Италианската компания за дигитална трансформация Elsy навлиза на българския пазар с IoT услуги за интелигентните градове, индустрията и селското стопанство.

„България представлява уникална възможност за нас, както със своя потенциал в областта на интелигентните градове, промишлеността и селското стопанство, така и с географското си местоположение като IoT хъб за източноевропейските страни”, заяви изпълнителният директор на Elsy – Кристиано Бертело, който живее в София от няколко години.

Стъпвайки на собствена IoT платформа, Elsy предлага иновативни решения за управление на сензори и събиране на данни. Платформата е базирана на напреднали облачни технологии и включва широка гама от функционалности – от събиране на данни в реално време от сензори до обработка на данни чрез изкуствен интелект, както и интуитивна и лесно разбираема визуализация на данните.

Наскоро компанията стартира нова платформа за електронна търговия и отвори търговски офис в София. В момента Elsy търси партньори, с които да достигне ефективно до пазара.

„Elsy е създадена през 80-те години в Италия с цел намаляване на дигиталното неравенство в телекомуникациите чрез иновативни радиотехнологии”, разказа Бертело. По неговите думи, целта на компанията е да предостави „усъвършенствани технологии” на все по-широка база от потребители, като им позволи да ползват услуги и решения, „които преди са били достъпни само за елита”.

Интернет на нещата е технологична революция, която трансформира живота и икономическите дейности, благодарение на възможността за свързване на предметите от ежедневието с интернет. Предаването на данни между сензорите и облачните платформи е от основно значение за функционирането на IoT и именно тук се включва Elsy с опита си в радиотехнологиите.

„В България IoT предоставя редица възможности за интелигентни градове, промишленост и селско стопанство, като спомага за създаване на по-свързано и автоматизирано бъдеще”, подчерта Бертело.

Коментар