DRaaS решение на Acronis с висока оценка от Frost & Sullivan

Иновациите в Acronis Cyber Protect Cloud дават възможност на потребителите да кустомизират и разширяват своите услуги (илюстрация: Acronis)

Консултантската компания за наблюдение на растежа Frost & Sullivan сравни предимствата на доставчиците на решения за възстановяване от аварии като услуга (DRaaS) чрез системата за независимо оценяване и рейтинг Frost Radar, която се публикува ежедневно.

Радарът DraaS Radar отличава организациите с най-големи шансове да се възползват от възможностите за растеж в съответните индустрии. В най-новия доклад на анализаторите за 2022 г. решението на Acronis за възстановяване от аварии като услуга (DRaaS) получава отличие за своя потенциал за растеж и перспективност.

Да се спечели място в радара означава, че вендорът демонстрира отлично представяне в следните направления: потенциал за растеж, най-добри практики, интензивност на конкурентоспособността, стойност за крайния потребител, потенциал за партньорства. Acromis е определена като „Компания, ангажирана с действие” в доклада.

По протежение на оста за иновации X компаниите се класират в зависимост от своето разбиране за тенденциите, които драстично променят света, и способността на фирмите да разработват решения, които отговарят на въпросните тенденции.

Растежният индекс по оста Y измерва приходи, пазарен дял, визия, продажби, маркетинг. Класацията изтъква историята на растежа и успехите на една компания от гледна точка на разрастването ѝ и представя нейните здравословен план за развитие и разумна визия за по-нататъшното разгръщане на иновациите.

В настоящата оценка Frost Radar сравнява предимствата на доставчиците на решения за възстановяване от аварии като услуга  (DRaaS). Frost Radar насочва вниманието към Acronis Cyber Protect Cloud  като триумф в иновациите, особено способностите ѝ за усъвършенствана защита, които дават възможност на потребителите да кустомизират и разширяват своите услуги.

Добавянето на мощни компоненти на базата на специфичните нужди на съответния потребител или съответния доставчик на услуги позволява на потребителите да подобрят услугите си и да контролират разходите си. Докладът изтъква растежа на Acronis от 260% на годишна база спрямо 2021 г.

Други позитивни елементи, оценени в категорията за растеж, обхващат силния фокус на Acronis върху инвестициите в партньорската екосистема с атрактивни насърчителни програми, увеличаващи продажбите в канала, заедно с успешната история на компанията от гледна точка на придобиванията.

„Ние нямаме намерение да лежим на тези лаври. Ще продължим да създаваме иновации в своите продукти и партньорски програми, за да оставим ярка следа в индустрията на киберзащитата и DRaaS”, коментира отличието Кандид Вюст, вицепрезидент по изследванията в Acronis.

Коментар