Правят електричество от… гола вода

Първата в света централа за производство на електричество чрез осмоза “отвори врати” в Норвегия във вторник, съобщи “Circle of Blue” – международна мрежа от специалисти, работещи върху разрешаването на водните проблеми на планетата. Електроцентралата използва комбинация от чиста вода, солена вода и специална мембрана, за да произвежда ток.

Тестовата централа в момента произвежда електричество само колкото за една кафе-машина, защото е тестова система, която цели да покаже доколко ефективна е технологията. Предвижда се изграждането на по-големи и сериозни централи за производство на електричество чрез осмоза.

Енергията на осмозата може да бъде извличана навсякъде, където чиста (т.е. сладка) вода се среща със солена вода, например местата, където реките се вливат в моретата. Този тип производство на енергия слабо се влияе от колебанията във времето, както е при системите, зависещи от вятъра или слънцето. Затова осмозата се разглежда като по-стабилна алтернатива за природно чиста енергия.

Прототипната електроцентрала е изградена и се поддържа от държавната ютилити фирма Щаткрафт. Надеждата на създателите на централата е, че ще успеят скоро да подобрят ефективността на “завода”. Сега той произвежда 1 ват на квадратен метър. Те обаче искат да достигнат ефективност от порядъка на 5 вата на квадратен метър. Това би направило цената на осмотичната електроенергия съизмерима с цената на електроенергията от други възобновяеми източници.

Амбициите на норвежките технологични специалисти не спират дотук. Щаткрафт се надява, че осмотичните електроцентрали в страната ще могат да произвеждат 10% от електричеството, необходимо на Норвегия. Компанията планира да започне изграждането на комерсиални осмотични електроцентрали през 2015.

Коментар