Исторически 518 млн. лв. обществени поръчки за ИТ през 2022

Топ 3 възложители на обществени поръчки са похарчили по над 50 млн. лв. за доставка на ИТ хардуер, софтуер или услуги през 2022 г.
(снимка: CC0 Public Domain)

1 655 договора за доставка на ИТ хардуер, софтуер и услуги по Закона за обществените поръчки на обща стойност 518,2 млн. лв. са подписани през 2022 година. Общо 168 са възложителите през годината, а 341 са изпълнителите.  Това сочат резултатите от годишно изследване на CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

В десетте най-големи възложители по бюджет за годината са три министерства, държавна банка, две агенции, две държавни компании и един институт. „Отлично впечатление ни прави присъствието в топ-10 за четвърта поредна година на министерството на образованието и науката”, коментира CBN в блог публикация.

Трите най-големи договора по стойност са възложени от две министерства (едно силово и на образованието) и една държавна компания и са на стойности съответно 24, 23 и 16 млн. лв.

73 са държавните и общински ведомства, агенции и организации, които са сключили 1 077 договори на стойност 433,9 млн. лв. за доставка на ИТ хардуер, софтуер и услуги, пряко или косвено участващи в електронното управление на страната. Всеки един от първите три възложители по обем е похарчил сумарно по над 50 млн. лв. за доставка на ИТ хардуер, софтуер или услуги през 2022 г.

Топ-10 изпълнители за 2022 г. са подписали договори за доставка на ИТ хардуер, софтуер и услуги на обща стойност от 297,8 млн. лв. За първи път в 23-годишната история на изследването, челните две места по стойност се заемат от два телекома. На трето и четвърто място са два частни системни интегратора, които изпреварват държавния такъв.

Десетте водещи компании по брой сключени договори са сключили общо 707 контракта. По брой на спечелените търгове, на първо място отново изненадващо е телеком компания, изпреварваща с малко утвърден частен системен интегратор, който миналата 2021 година държеше първото място.

ИТ обществените поръчки – заключения от проучването

  • 2022 е годината с най-голям ръст и обем на ИТ договорите за хардуер, софтуер и услуги в историята на страната за всички времена.
  • Телеком компании продължават да увеличават активността и пазарния си дял в сектора на ИТ по ЗОП.
  • Общия брой на компаниите, печелещи ИТ търгове по ЗОП, остава почти непроменен.
  • Отново се наблюдават сериозни размествания и големи разлики в спечелените от основните интегратори суми по ИТ чрез ЗОП, респективно техния пазарен дял в сегмента, което може да окаже влияние при очаквани M&A в ИТ системната интеграция в България.
  • С някои изключения, големите имена в софтуерния бизнес в България напълно отсъстват.
  • Пренебрежимо малък по обем бизнес имат български ИТ компании с утвърдени собствени хардуерни продукти.
  • Представения държавен и общински здравен сектор намалява парите за ИТ по ЗОП.
  • За сметка на здравния сектор, университети продължават да увеличават парите за ИТ.
  • Изненадващо намаляват договорите за изграждане на STEM центрове – отзвук от случващото се в парламента.

Коментар