Пик на обществените ИТ поръчки през 2020

12% от ИТ поръчките по ЗОП за миналата година са били за преносими компютри
(снимка: CC0 Public Domain)

Обществените ИТ поръчки за дигитализация в България през 2020 година се измерват със стотици договори и нови многомилионни рекорди, сочи анализ на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

В последните 21 години, за период от 252 месеца, са сключени и изпълнени няколко хиляди договора за дигитализация на държавната и общинска администрация, включително за така наболялото електронно управление.

Сумарно разходите за хардуер, софтуер и ИТ услуги през този период надхвърлят планираните капиталовите разходи в държавния бюджет за цялата 2021 година, коментира CBN Pannoff, Stoytcheff & Co. в блога си. Агенцията следи правителствените разходи за ИТ, разходи за ИТ в образователни институции, медицински заведения и други държавни учреждения.

Резултатите за 2020 г. отново бележат исторически рекорди. Общите средства похарчени за ИТ по ЗОП нареждат изминалата година като номер 2 през 21-годишния период. Пандемичната 2020 година се оказа и върхова за страната по отношение разходите в едно от направленията, а бюджета само на един възложител е равен на сумарните разходи на държавата за изборите.

„Показателно за дигитализацията и разходите за електронно управление в България е да се наблюдава предмета на договорите и разходите за ИТ в министерствата, държавните учреждения. Дали администрацията в страната е водена правилно и успешно към технологично обновление е сложно за независима оценка”, коментираха от CBN.

1% от договорите по ЗОП са сключени за някакъв вид пряка облачна услуга, 7% за сървъри и сториджи и 12% за преносими компютри, сочат данните, уточняват от агенцията.

Коментар