МВР е най-големият възложител в ИТ по ЗОП

С 537 сключени договори по ЗОП за доставка на ИТ хардуер, ИТ услуги и софтуер завърши 2017 година, което й отрежда 4-то място за всички времена, сочат резултатите от 18-тото годишно изследване на независимата агенция CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.

306 (срещу 258 за предходната година) от сключените договори са възложени от 48 министерства, държавни институти и ведомства с пряко отношение към електронното управление и дигитализация на администрацията в България.

Две министерства, една агенция и едно висше училище за първи за път в историята през 2017 г. са обявили търгове за доставка на ИТ. Срещу тези 306 договора стоят 91 ИТ компании изпълнители, сочат данните на CBN.

33 договора за доставка на ИТ от седем болнични заведения са били възложени през 2017. Други 58 договора са били сключени в системата на образованието от 13 университета в страната. Областните и общинските администрации са се отчели с 48 договора срещу 42 през предходната година.

Министерство на вътрешните работи е най-големият възложител в ИТ по обем на сключените договори. След него се нареждат Електроразпределение Юг ЕАД – Пловдив и Национална Агенция за Приходите (НАП), а в първата петица попадат още Министерство на външните работи (МвнР) и Българска Национална Телевизия (БНТ).

МВР води Топ 10 на най-големите възложители в ИТ по ЗОП

Останалите пет най-големи възложители в Топ 10 за миналата година са Електроенергиен Системен Оператор (ЕСО) ЕАД – София, Софийска вода АД, Агенция по вписванията, Мини Марица Изток ЕАД – Раднево и Общински и Областни администрации.

ИТ компанията с най-голям обем изпълнени договори за доставка на ИТ по ЗОП през 2017 г. е спечелила търгове на обща стойност 8,8 милиона евро, а в Топ 10 изпълнители влиза и ИТ интегратор с изпълнени договори за 2,1 милиона евро.

В петте продуктови линии с най-голям обем се открояват договори, съдържащи доставка на софтуер и софтуерни лицензи, сървъри, масиви за съхранение на данни, мобилни компютри, принтери и МФУ. 1400 е обявената най-голяма доставка на настолни компютри, а 710 за мобилни.

Коментари по темата: „МВР е най-големият възложител в ИТ по ЗОП”

добавете коментар...

  1. Лазло

    Как може след толкова инвестиции да не се усеща напредък?

Коментар