За първи път облачният пазар забавя ръст

Компаниите по света оптимизират разходите си за облачни услуги
(снимка: CC0 Public Domain)

Разходите за облачни инфраструктурни услуги нараснаха само с 19% през първото тримесечие на годината, възлизайки на 66,4 милиарда долара, според ново проучване на Canalys. За първи път ръстът в бизнеса с клауд услугите е под 20%, отбелязват анализаторите.

Облачните изчисления остават един от най-бързо развиващите се сегменти на ИТ пазара. В същото време, в условията на макроикономическа несигурност, компаниите продължават да намаляват разходите за клауд услуги на фона на съкращения в ИТ бюджетите, с фокус върху оптимизиране на разходите, контролиране и подобряване на ефективността на използване на облака, сочи анализът на Canalys.

Предвид всичко това, темпът на растеж на облачния пазар за първи път падна под 20%. По-специално, при хиперскейлърите растежът е намалял с 4 процентни пункта, в сравнение с предходното тримесечие. Кумулативният ръст на трите най-големи доставчика – AWS, Microsoft Azure и Google Cloud – възлиза на 22% (през четвъртото тримесечие на 2022 г. беше 26%) и заедно те контролират 64% от разходите на клиентите.

По региони, най-слабо се представя Азиатско-тихоокеанският регион (APAC), поради намалените разходи на клиентите в континентален Китай. Разходите за облачни услуги ще продължат да намаляват през втората половина на 2023 г.

С оглед тенденцията към оптимизация на облачните изчисления, нараства търсенето на технологии за контрол, AI и FinOps. Стремежът към намаляване на разходите и увеличаване на контрола кара все повече компании да мигрират облачни работни натоварвания.

„Предприятията се възползват от модела на хибридния облак, но преместването на работни натоварвания между локални и облачни платформи може да бъде скъпо”, казва Алекс Смит, вицепрезидент на Canalys. „Повишената зависимост от сложни облачни среди може да доведе до предизвикателства, когато става въпрос за управлението им, но има помощни технологии, които могат да играят голяма роля при определяне на ефективността и рационализиране на процесите, особено при автоматизиране на рутинни задачи и анализи”.

В същото време въвеждането на нови компютърно-интензивни приложения като генеративен изкуствен интелект създава огромно глобално търсене на публичен облачен капацитет. Това ще позволи на хиперскейлерите частично да компенсират намаляването на разходите на клиентите през следващите няколко тримесечия, отбелязва Canalys.

Amazon Web Services (AWS) е водещ доставчик през отчетния период, като на него се падат 32% от общите разходи – това е ръст от 16% на годишна база, за първи път под границата от 20%. На фона на тенденцията за включване на генеративен AI в съществуващи и нови продукти, AWS стартира Amazon Bedrock, пакет от базирани на облак инструменти за AI.

Второто място принадлежи на Microsoft Azure с пазарен дял от 23% и ръст от 27% на годишна база. Компанията пусна услуги Azure OpenAI, които позволяват на повече клиенти да предлагат високопроизводителни AI услуги в облака на Azure. Microsoft се сдоби с над 2500 нови клиенти на Azure OpenAI през отчетния период, включително Coursera, Mercedes-Benz и Shell.

Трето място на облачния пазар заема Google Cloud Platform с 9% дял и ръст от 30% на годишна база. Облачният бизнес на Google излезе на печалба за първи път през тримесечието. Удължаването на жизнения цикъл на оборудването позволи на Google Cloud да увеличи рентабилността на своята дейност. Инвестициите в създаване на партньорска екосистема също започват да дават плодове – към днешна дата повече от 100 000 компании са членове на програмата Google Cloud Partner Advantage.

Коментар