В Япония инсталират базови 5G станции под земята

Повечето базови станции по света са инсталирани на отделни кули или покриви, но в Япония ще ги монтират и под земята (снимка: CC0 Public Domain)

Японският телекомуникационен оператор KDDI избра шведската компания Ericsson за партньор в проект за разполагане на първите подземни 5G базови станции в страната, съобщи DatacenterDynamics.

Повечето базови станции по света са инсталирани на отделни кули или на покриви, за да осигурят комуникация на големи площи. Има обаче ограничения за инсталиране на оборудване за клетъчни мрежи на живописни места.

Ето защо през юли 2021 г. Министерството на вътрешните работи и комуникациите на Япония прие нови разпоредби, които направиха възможно изграждането и експлоатацията на подземни базови станции.

Според специалистите на Ericsson, подземните базови станции ще позволят на телеком доставчиците да разположат оборудване в съществуващи подземни пространства. В същото време оптичните мрежи и силовата инфраструктура ще бъдат свързани на нивото на земята, което ще осигури безпроблемно одобрение на инсталацията и бързо внедряване, без визуално въздействие върху градския пейзаж.

Подземните антени на Ericsson могат да работят в затворени пространства, като шахти, където инсталирането на стандартни базови станции не е възможно. Инсталирана под земята, антената осигурява излъчване с оптимални характеристики в условия на гъсто строителство, като същевременно е по-малко чувствителна към въздействие от вятър.

Телеком операторът KDDI, от своя страна, отбелязва, че подземните базови станции могат да бъдат разположени на улици, площади, молове и други места, където властите не разрещават инсталиране на външни антени.

Коментар