Китай изпревари САЩ с публикации във водещи научни списания

Делът на авторите от Китай в научните публикации постоянно нараства
(снимка: CC0 Public Domain)

Актуализираната статистика за статии, публикувани през 2022 г. във водещи научни списания, показа рекордно увеличение на трудовете от китайски учени. За първи път в историята учените от Китай надминаха американските си колеги по принос към световните научни публикации, съобщи SCMP.

Статистиката е изготвена от сп. Nature. Още през 2014 г. беше въведен подходящ маркер – Nature Index, който отчита мястото на постоянно пребиваване на авторите на научни трудове. Индексът се базира на авторството на публикации в 82 глобални списания, включително рецензирани и най-престижни списания като Cell, Nature, Science и Proceedings на Националната академия на науките на САЩ.

Според актуализираните данни от Nature Index, които ще бъдат детайлизирани следващия месец, през 2022 г. авторите от Китай за първи път изпреварват авторите от Съединените щати по брой публикации. По-специално, автори от Китай излизат на първо място попубликации в областта на науките за земята и околната среда, въпреки че губят в областта на науките за живота (медицина, биология и др.).

Китайските учени водят и в публикациите по физика, химия и други дисциплини. Между другото, в областта на физиката и химията автори от Поднебесната излязоха на първо място още през 2021 г. Като цяло индексът Nature от самото начало показва постоянно нарастване на участието на автори от Китай в научните публикации.

При изчисляване на приноса към конкретна статия се взема предвид процентът на авторите от всяка страна. Ако всички автори са от една и съща държава, тогава на статията се присвоява индекс „1”. Ако сред авторите има учени от други страни на пребиваване, тогава индексът ще бъде по-малък от единица. Общо през 2022 г. авторите от Китай са посгигнали сумарен индекс 19 400, докато авторите от САЩ имат 17 610.

Интересен факт е, че в суперпрестижните списания Nature и Science делът на авторите от САЩ е водещ: 790 Nature Index за САЩ срещу 186 за Китай. Азиатската страна изостава също в категорията, където поне един от авторите е китаец или американец: 23 500 за Китай срещу 25 200 за САЩ. С други думи, американски автори са допринесли за повече от проучванията, които са публикувани в престижните списания, обхванати от Nature Index.

В Китай отдавна не пестят за наука, което дава осезаем резултат. Според Националното статистическо бюро, Китай е на второ място в света по отношение на разходите за научноизследователска и развойна дейност, с над 3 трилиона юана (426,6 милиарда долара) финансиране през 2022 г.

Коментар