SoftServe придоби дигитаталната агенция Hoverstate

Сделка между SoftServe и Hoverstate ще подпомогне дигиталната трансформация на бизнеса (снимка: CC0 Public Domain)

Глобалната технологична компания SoftServe, която оперира и на българския пазар, придобива Hoverstate, дигитална агенция, специализирана в мобилни и уеб-базирани решения. Сделката, чиято стойност не беше обявена, позиционира и двете компании като единен източник на софтуерни решения за дигитално насочените организации.

Глобалното присъствие на SoftServe ще засили експертизата на Hoverstate в дигиталното автоматизиране на процеси в партньорство с Pega Platform от Pegasystems, доставчик на платформа с малко код, която ускорява трансформацията на предприятията. Клиентите ще имат достъп до ускорени облачни дигитални процеси и подобрена ефективност за софтуерна разработка, използвайки данни и анализи, изкуствен интелект/машинно обучение и софтуерно инженерство.

„Като компания на SoftServe, Hoverstate разширява гамата ни от иновативни услуги, за да помогне на клиентите ни да оптимизират процесите си и да намалят разходите в съвременната макроикономическа среда”, заяви Крис Бейкър, изпълнителен директор на SoftServe.

Той подчерта, че „Hoverstate използва подход, насочен към хората, което води до впечатляващи потребителски преживявания и стабилни бизнес резултати”.

Hoverstate вече е известна с помощта, която оказва на компаниите за подобряване на обслужването на клиенти, задълбочаване на ангажираността и намаляване на оперативните разходи с до 50% в различни отрасли. Придобиването ще разшири индустриалната експертиза на SoftServe в секторите на здравеопазването, науките за живота, банковото дело, финансовите услуги, транспорта и логистиката.

Сделката допълнително подчертава позицията на Hoverstate като специализиран партньор на Pega на глобалния клиентски пазар. Експертизата на Hoverstate с платформата Pega ускорява оптимизацията на разходите, свързани с трансформирането на вътрешните процеси.

Освен това Hoverstate внася в клиентския списък на SoftServe важни организации от сферата на здравеопазването. Холистичната методология на Hoverstate, подсилена от AI/ML и консултантските възможности на SoftServe, ще създаде значими бизнес резултати за тези организации.

Коментар