NFC плащанията стават по-бързи и наистина безконтактни 

Безконтактната NFC технология ще претърпи редица положителни промени 
(снимка: CC0 Public Domain)

Строго погледнато, безконтактните плащания не са напълно безконтактни – технологията за “комуникация в близко поле” (NFC) работи на толкова малко разстояние, че често е необходимо да докоснете устройствата едно с друго. Но през следващите години NFC ще стане „наистина безконтактна“. 

Браншовата организация NFC Forum, основана от Sony, NXP Semiconductors и Nokia през 2004 г., за да координира развитието на технологията, публикува пътна карта за иновации до 2028 г. Документът, изготвен също с участието на Apple, Google и други компании, описва ключовите области на работа за следващите пет години. 

Една от инициативите е да се увеличи обхватът на NFC връзките, отбелязва Android Authority. Днес стандартът поддържа комуникация на разстояние от 5 мм, но NFC Forum реши да увеличи обхвата 4-6 пъти – това ще позволи безконтактните плащания да станат наистина безконтактни, както и да се ускори и опрости преносът на данни. 

Решено е също безжичното захранване да се увеличи от 1 на 3 вата. Това ще помогне за създаване на нови приложения и ще отвори нови възможности. Друга инициатива е NFC операциите да станат многофункционални – като подонесе устройството до четеца, потребителят ще може да стартира няколко функции наведнъж. 

Ще се разширят също възможностите за NFC връзки между клиентските устройства: функциите на POS терминалите ще се изпълняват и от обикновени смартфони.  

И накрая, предвидени са нови характеристики за околната среда: устройствата с активиран NFC ще могат да докладват как материалите, използвани в тяхното производство, се изхвърлят, както и съответните регулаторни изисквания. 

Коментар