Екодомове на бъдещето строят в Дания

Пилотни проекти по изграждане на интелигентна мрежа за управление на енергопотока стартираха в Дания.

Партньорството между Panasonic Европа и енергийната компания SEAS-NVE, притежавана от потребителите, ще положи основите за създаване на екодомовете на бъдещето.

На предстоящото събитие СОР15 в Копенхаген ще бъде показан прототип на къща, снабден със система за управление на домашното потребление на енергия (Lifinity Home Energy Management System – HEMS) на Panasonic и с технология от типа „смарт грид” на SEAS-NVE, която регулира интелигентно консумацията на електричество при електроуреди, осветление и отопление.

Системата Lifinity HEMS, разработена от Panasonic Electric Works, помага на домакинствата да пестят енергия като визуализира потреблението на електричество. Това се осъществява чрез серия от мерки, като интелигентно отчитане на консумацията, предоставяне на екологични съвети и контролиране на отоплението, осветлението и работата на електроуредите, на място или от разстояние.

Контролът се извършва с помощта на серия от дисплеи, обединени в потребителски интерфейс и достъпни чрез контролен панел, персонален компютър и смартфон. Мрежови сензори и устройства, свързани с основните HEMS технологии в Lifinity, помагат за подобряване на цялата консумация на енергия в дома без загуба на комфорт.

Директната връзка със смартфони позволява на потребителите дистанционно да включват и изключват електроуредите.

Системата от типа „смарт грид” (интелигентна мрежа) на SEAS-NVE е базирана на серия интегрирани електронни електроизмерватели Echelon, чиито показания са достъпни през интернет, при използване на обикновена IP връзка. При нея множество измерващи устройства могат да споделят една единствена IP връзка, позволяваща към системата лесно да бъдат прибавяни нови широкоспектърни технологии.

Създаването на прототипния екодом преминава през два етапа, преди да бъде предложен на голяма част от общо 350 000 домакинства, които са потребители на услугите на of SEAS-NVE. Първият етап на тестова демонстрация се състоя на 1 декември, като включваше визуализиране на потреблението на електричество, сензорен енергоспестяващ контрол и дистанционно управление на фиксираното осветление и оборудване.

Вторият етап, планиран за близкото бъдеще, ще се състои от дистанционно управление на климатичните и отоплителни системи, ефективно и кооперативно използване на оборудване за създаване и съхраняване на енергия

SEAS-NVE играе важна роля в изграждането на система от вятърни генератори в Дания. Сред многото проекти, в чието планиране и конструиране SEAS-NVE участва, е и разположеният в морето вятърен парк „Нистед” (Nysted) – един от първите в Дания. Днес около 20% от употребяваното в страната електричество се генерира от вятърни турбини.

През май 2009 г. SEAS-NVE стартира своя „смарт грид” проект, насочен към инсталирането и експлоатирането на интелигентни измервателни устройства в около 350 000 датски домакинства.

Коментар