Европа се нуждае от хиляди нови центрове за данни

Нуждите на Европа от центрове за данни трудно ще бъдат напълно удовлетворени
(снимка: CC0 Public Domain)

Въпреки че изграждането на центрове за данни в Европа е в своя разцвет, бързото нарастване на търсенето на нов капацитет увеличава проблемите. През следващите години ще са необходими буквално хиляди нови центрове за данни на Стария континент, но липсват материали, техника и кадри за построяването и експлоатацията им.

Според доклад на Aggreko, търсенето на нови центрове за данни в Европа далеч надхвърля предлагането, като много изпълнители са принудени да променят датите за пускане в експлоатация на обектите. Aggreko е интервюирала 700 професионалисти от индустрията в Обединеното кралство и няколко страни от ЕС.

Според британската компания Savills, в Европа през следващите три години ще бъдат изградени много по-малко центрове за данни от необходимото. До средата на десетилетието континентът ще се нуждае от поне 3000 нови центъра за данни. Задоволяването им няма да е лесно по ред причини.

Не само липсата на строителни материали и оборудване, от което се оплакват и други индустрии, спъват проектите за центрове за данни. Има също проблеми с присъединяването към електропреносните мрежи, както и недостиг на квалифициран персонал.

По-строгият контрол върху околната среда също се цитира като бариера, тъй като изграждането и експлоатацията на центровете за данни обикновено са свързани с високи въглеродни емисии. И в случай на несъгласие между инвеститорите и общинските власти, строителството на съоръжението може да бъде спряно за неопределен период от време.

На някои места достъпът до енергия е по-важен от цената ѝ. Освен това липсва опит в използването на възобновяеми енергийни източници наред с рисковете, свързани с такива източници. Друг важен фактор е цената на земята, особено в Германия, Франция, Холандия и Швеция.

Очаква се пазарът да стане още по-нестабилен предвид нарастващото търсене. Aggreko предлага да се използват компромисни решения в някои случаи, например създаване на временни компютърни зали дори преди завършването на цялото съоръжение.

Анализаторите посочват също необходимостта от спотови покупки на материали и машини за посрещане на краткосрочното търсене и отдаване под наем на оборудване като генератори, както и натрупване на запаси от техника и други мерки, включително удължаване на крайните срокове на проекта.

Коментар