Океанската енергия обещава революция в ИТ индустрията

Няколко технологични гиганта проучват технологията за океанска енергия като потенциален източник на електричество за своите дейности (снимка: CC0 Public Domain)

Конверсията на океанска топлинна енергия е иновативна технология, която ще революционизира ИТ индустрията. При нея се използва температурната разлика между топлата повърхностна вода и студената дълбочинна вода в океана, за да се генерира електричество. Докато светът търси постоянни и предвидими, но устойчиви енергийни източници, тази технология предлага обещаващо решение, което е едновременно екологично и икономически жизнеспособно.

Преобразуването на топлинната енергия на океана (Ocean Thermal Energy Conversion – OTEC) е процес на производство на енергия чрез овладяване на температурните разлики между повърхностните и дълбоките океански води.

Как работи?

Енергията от слънцето загрява повърхностните води на океана. В тропическите райони повърхностните слоеве могат да бъдат много по-топли от тези на голяма дълбочина. Температурната разлика може да се използва за производство на електричество и за обезсоляване на океанската вода.

Системите за преобразуване на топлинна енергия използват температурна разлика (от най-малко 20°C), за да захранват турбина за производство на електричество. Топлата повърхностна вода се изпомпва през изпарител, съдържащ работен флуид. Изпарената течност задвижва турбина/генератор. Изпарената течност се превръща обратно в течност в кондензатор, охлаждан със студена океанска вода, изпомпвана от по-голяма дълбочина.

Този вид системи, използващи морска вода като работен флуид, могат да използват конденза за производство на обезсолена вода.

Потенциал

Технологичната индустрия, известна с постоянното си развитие и иновации, активно търси нови начини за захранване на дейностите си по по-екологичен начин. С бързото нарастване на нуждата от нови и нови центрове за данни, тяхната огромна енергийна консумация и експоненциалния растеж на цифровите технологии като цяло, потреблението на енергия в индустрията главоломно нараства. Този скок в търсенето на енергия доведе до нужда от енергия от възобновяеми източници, която да може устойчиво да поддържа растежа на технологичната индустрия.

OTEC идеално отговаря на потребностите на ИТ света. Технологията предлага постоянно снабдяване с енергия – надеждна, предвидима, постоянна. Това я отличава от другите възобновяеми източници като слънцето и вятъра, които са колебливи, непостоянни, зависещи от метеорологичните условия. Постоянното и равномерно захранване с енергия е особено важно за центровете за данни, които трябва да работят 24/7 без право на прекъсване.

Възприемането на OTEC в технологичната индустрия не би означавало само задоволяване на енергийнiя глад. То е в съответствие с ангажимента на индустрията за повече устойчивост и опазване на на околната среда. OTEC е чист източник на енергия, който не отделя парникови емисии или други замърсители. Това го прави привлекателна опция за технологични компании, които искат да намалят въглеродния си отпечатък и да допринесат за глобалните усилия за борба с изменението на климата.

Икономическа жизнеспособност

Икономическите ползи от OTEC са друг фактор, който ще има значение в технологичната индустрия, смятат специалисти. Докато първоначалната инвестиция в инфраструктура може да бъде висока, дългосрочните спестявания са значителни. Разходите за експлоатация на OTEC централа са относително ниски, тъй като методът използва основно топлинната енергия на океана, която е безплатна и изобилна, а и лесно достъпна. Това прави OTEC рентабилно решение за технологични компании, които искат да намалят разходите си за енергия.

Освен това OTEC има потенциала да стимулира иновациите в технологичната индустрия. Необходимостта от проектиране и изграждане на ефективни OTEC инсталации може да доведе до напредък в различни области, включително науката за материалите, термодинамиката и морското инженерство. Тези иновации могат да имат широкообхватни последици не само за технологичната индустрия, но и за други сектори.

Първи стъпки

Революционното въздействие на OTEC върху технологичната индустрия вече става очевидно. Няколко технологични гиганта проучват OTEC като потенциален източник на енергия за своите операции. Например Microsoft тества подводен център за данни, захранван от OTEC. Този проект, известен като Project Natick, има за цел да демонстрира осъществимостта на използването на OTEC за устойчиво захранване на центрове за данни.

Коментар