Европейският бизнес инвестира все повече в генеративен AI

Дефицитът на таланти бави навлизането на генеративните алгоритми в бизнеса, разкри проучване (снимка: CC0 Public Domain)

Европейските предприятия увеличават инвестициите в иновации в областта на генеративния изкуствен интелект (AI) и това се случва с все по-бърз темп. Причината е, че фирмите се опитват да догонят бизнесите, базирани в САЩ, сочи ново проучване.

Генеративният AI доминира в технологичните бюджети на европейските компании, показват данните от глобално изследване, проведено от Accenture чрез допитване сред 2300 висши ръководители. 91% от предприятията на стария континент отделят значителен дял за генеративен AI тази година, в сравнение с 87% в САЩ. Освен това броят на патентите за AI  в Европа между 2016 г. и 2021 г. се е увеличил с 53%, показват резултатите.

Проучването разкрива още, че европейските страни изостават от САЩ по отношение на готовността си да „мащабират“ използването на генеративните алгоритми. Готовност за подобна стъпка имат 17% от фирмите – в сравнение с 30% от бизнесите отвъд Атлантическия океан.

Предизвикателства

Някои от най-големите предизвикателства за организациите в Европа и САЩ са правилните стратегии за данни и изграждането на т. нар. дигитално ядро, показва анализът. Въпреки това има и още по-голямо предизвикателство в Европа и това е наличието на подходящите таланти. 42% от запитаните посочват липсата на подходящи специалисти като основно затруднение, в сравнение с 34% в САЩ.

За да се справят със ситуацията, европейските компании са ускорили инвестициите си в обучение на персонала да използва генеративни AI инструменти в ежедневната си работа. 66% въвеждат специфично обучение за генеративни AI през 2023 г., а 49% предлагат обучение на работното място за служителите, които използват технологията, според констатациите.

Иновации от AI поколение

Бизнесът в Европа планира да увеличи още повече бюджетите си за инвестиции в генеративни алгоритми през следващите две години. Според анкетата, 94% очакват, че ще отделят значителна или сериозна част от своите технологични бюджети за този тип технология  – в сравнение с 91% в Северна Америка.

„Тъй като 40% от всички работни часове ще бъдат повлияни от големите езикови модели като ChatGPT, вече е ясно каква стойност има тази технология за бизнеса, служителите и клиентите“, коментира Жан-Марк Олание, главен изпълнителен директор на Accenture Europe. „Европейските компании набират скорост  в надпреварата на терена на генеративните AI, като иновациите от т. нар. „AI поколение“ отбелязват най-бързия си темп на растеж досега“.

Силно цифрово ядро

По думите на Олание, за да извлече действителна стойност от генеративния AI, бизнесът се нуждае от силно цифрово ядро от облак и данни, като същевременно си гарантира, че то се прилага отговорно. Това обаче отнема време.

Много европейски компании все още са в процес на изграждане на своята основа от подходящите данни, което означава, че за момента е рано за експериментиране с генеративните AI. Това е проблем, на който трябва да се обърне внимание, според анализа.

Инвестициите в генеративни AI в бизнеса не може да са готова, самостоятелна технологична стратегия, отделна от останалите технологични процеси и политики. „Става въпрос за преоткриване на бизнеса, за поставяне на дигиталното в центъра на вниманието и проектиране на преднамерена и холистична стратегия за иновации“, обобщава Олание.

Коментар