Партиите могат да обявяват дарителите си по електронен път

Възможността за подаване на данните по електронен път чрез цифров сертификат улеснява максимално участниците в изборите (снимка: CC0 Public Domain)

Партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в избори, вече имат възможност да обявяват дарителите си по електронен път чрез цифров сертификат. Това стана възможно, след като „Информационно обслужване” АД надгради поддържания от Сметната палата Единен регистър по Изборния кодекс (ЕРИК).

Досега дарителите се обявяваха единствено на хартиен носител. Съгласно Изборния кодекс, участниците в изборите – партии, коалиции и инициативни комитети, са задължени в 5-дневен срок от откриване на предизборната кампания да представят в Сметната палата информация за всички свои дарители, кандидати и членове на инициативните комитети, които са предоставили средства, както и данни за социологически, рекламни и PR агенции.

Законодателната рамка изисква и декларации за произхода на дарените средства – със заличени лични данни. Участниците в изборите са задължени да подават към ЕРИК всяка следваща нова информация и по време на кампанията в срок до 7 дни от възникването ѝ. Срокът за подаването на информация за предстоящите избори за кметове и за общински съветници изтича днес (4 октомври 2023 г.).

“Възможността за подаване на данните по електронен път чрез цифров сертификат улеснява максимално участниците в изборите, пести време и усилия, като увеличава значително прозрачността и доверието в изборния процес и финансирането на предизборните кампании”, подчертаха от Министерство на електронното управление.

Надграденият регистър е разработен чрез съвременни технологии, с удобен, опростен и динамичен потребителски интерфейс. Той представлява уеб-базирана система, която също така съхранява информация за текущи и отминали кампании. Използваната технология позволява обмен на данни със съществуващи информационни системи и регистри и служебен безвъзмезден обмен за предоставяне на точна и актуална информация в реално време.

Чрез надградения ЕРИК се осигурява високо ниво на сигурност на изпратените документи. Системата се ползва чрез квалифициран електронен подпис (КЕП), а сигурността на данните се обезпечава чрез публичен и частен ключ.

Данните, които Изборният кодекс изисква от партиите, коалициите и инициативните комитети, могат да бъдат изпратени по всяко време на денонощието. Допълнително улеснение е, че едно и също лице, с един цифров сертификат, може да подава информация за няколко субекта след необходимата оторизация.

Коментар