Колко харчи светът за информационни технологии

Най-силно изразена динамика на ИТ пазара се очаква в сегментите софтуер и услуги
(снимка: CC0 Public Domain)

Въпреки че генеративният изкуствен интелект (GenAI) все още не е оказал значително влияние върху структурата на разходите за информационни технологии, инвестициите в AI като цяло подкрепят растежа на световния ИТ пазар, сочи нов доклад на Gartner.

През 2024 г. глобалните разходи за информационни технологии ще достигнат 5,1 трилиона долара, което е увеличение от 8% спрямо очакваните разходи тази година, твърди анализът.

“През 2023 г. и 2024 г. много малка част от разходите за ИТ ще бъдат свързани с генеративни AI системи. Организациите обаче продължават да инвестират в AI и автоматизация, за да подобрят оперативната ефективност и да компенсират недостига на ИТ таланти. Вълнението около GenAI подкрепя тази тенденция”, коментира вицепрезидентът на Gartner – Джон-Дейвид Лавлок.

Освен това, според него, ИТ директорите разбират, че днешните проекти в областта на изкуствения интелект ще играят важна роля в разработването на стратегия и развитие в тази област, преди GenAI да влезе в ИТ бюджетите на компаниите за 2025 г.

Комуникационните услуги ще останат най-голямата част от глобалните ИТ разходи през следващата година. Gartner изчислява, че за тях ще бъдат похарчени над 1,49 трилиона долара, което е с 3,3% повече от прогнозната сума за 2023 г.

Най-силно изразена възходяща динамика се очаква в сегментите софтуер и ИТ услуги. Анализаторите прогнозират ръстове съответно с 13,8% и 10,4% и оценяват инвестициите на 1,04 и 1,5 трилиона долара. Съществена роля тук ще играят разходите за облачни услуги, които ще нараснат с 20,4%. Инвестициите в киберсигурност също ще допринесат за ръста в софтуерната категория.

Разходите за системи за центрове за данни ще се увеличат с 9,5% през следващата година до над 260 милиарда долара.

Категорията на устройствата, която пострада тази година, поради спадащото търсене от страна на потребителите и бизнеса на фона на високата инфлация, ще започне да се възстановява през 2024 г. Разходите в този сегмент се очаква да се увеличат с 4,8% до 722,5 милиарда долара.

Анализаторите също така коригираха предишната си прогноза за световния ИТ пазар през 2023 г. През юли те прогнозираха ръст от 4,3% до 4,7 трилиона долара, но сега намалиха числата съответно до 3,5% и 4,69 трилиона долара.

Най-лошият сценарий се очертава в сегмента на устройствата: спадът ще бъде още по-изразен от очаквания преди, достигайки 10%, а приходите в тази област ще паднат под 690 милиарда долара.

Оценките се променят надолу за почти всички останали сегменти. Единственото изключение е категорията центрове за данни: вместо спад от 1,5%, анализаторите прогнозират ръст от 4,7% и оборот от 237,37 милиарда долара.

Коментар