Пазарът има нужда от гаранции за качеството на Wi-Fi мрежите

Подобрени и изцяло нови механизми за QoS ще гарантират, че всяко приложение получава точната честотна лента, приоритизиране и ресурси за добро преживяване на потребителите (снимка: CC0 Public Domain)

В света на Wi-Fi мрежите са нужни мерки, които позволяват гарантиране на качеството на услугата „от край до край“ за приложения като стрийминг на видео, мултиплейър игри и видеоконференции. Това гласи изводът от нова „Бяла книга“, изготвена от търговската асоциация за безжичен широколентов достъп.

Качеството на услугата (QoS) е от ключово значение за почти всяко Wi-Fi приложение, чувствително към времето – като се започне от видеоконференции и се стигне до игри до стрийминг. Гарантирането на QoS може да се окаже показател, който ще отличи по-добрите пазарни играчи. Той ще им позволи да привличат и задържат клиенти, посочва асоциацията Wireless Broadband Alliance (WBA) в своята бяла книга по темата.

Анализът на нуждата от QoS за Wi-Fi мрежи изследва как мрежовите оператори могат да отговорят на уникалните изисквания за качество на услугата за голямо разнообразие от сценарии на употреба и внедрявания, включително игри, домашни широколентови връзки, 4K видео на живо, както и комуникациите из предприятия, летища и стадиони – от край до край (E2E).

Документът е изготвен от проектната група WBA E2E Wi-Fi QoS, ръководена от компаниите за безжични технологии Airties и Intel. Той представя поетапен подход за въвеждане на мерки за начество на услугата от край до край при сценариите с домашна, корпоративна и обществена употреба, включително уникалните ключови индекси за ефективност (KPI) за всеки от тях – такива като латентност, загуба на пакети, трептене и кадрови честоти.

Анализът показва как специфичните за всяко различно приложение механизми за QoS могат да съществуват съвместно в една и съща мрежа заедно с приложения, които не са чувствителни към QoS. Това може да бъде, например, комбинацията от видео-стриймиинг и електронна поща.

Wi-Fi мрежи с правилно QoS за всяко приложение

Поставяйки публикацията в контекст, асоциацията казва, че предприятията се нуждаят от Wi-Fi мрежи, които могат да осигурят правилния QoS за всяко приложение, като например приоритизиране на HD видео сесии за сътрудничество пред имейл и прехвърляне на файлове. От своя страна, домашните Wi-Fi мрежи трябва да балансират различни приложения, изискващи интензивна честотна лента и чувствителни към забавяне, включително мултиплейър игри, 4K стрийминг и отдалечени работни конференции – често всички едновременно.

Според WBA, концепцията „от край до край“ е за осигуряване както на видимост, така и на контрол върху потребителското изживяване чрез използване на QoS механизми на всяка стъпка от пътуването на всеки пакет през Wi-Fi екосистемата.

Обхванатият E2E QoS включва приложения, като облачни игри или поточно видео, Wi-Fi мрежови елементи като точки за достъп (AP) и Wi-Fi клиентски устройства като мобилни телефони и лаптопи.

Документът също така описва потенциални KPI за игри. Като пример е посочена възможността за отброяване на замръзванията: два последователни изобразени кадъра, които не са получени от клиента в рамките на определен период от време, например 180 милисекунди в случая на Wild Hunt на Facebook.

Друг пример е латентността на фотонното движение: интервалът от време между момента, в който играчът предприеме действие, и момента, в който играчът може да види съответния кадър на екрана. Ако тези KPI не са изпълнени, следва да се прилагат стратегии за смекчаване за различните сценарии.

Обсъждат се два ключови резултата от изпитанията. Първият е количественото определяне на това как да се подобри производителността и надеждността на QoS приложението, както и потребителското изживяване. Второто е потенциално идентифициране на тесни места в производителността. Това може да изисква подобрение на съществуващите QoS механизми или напълно нови QoS механизми.

Предстояща стандартизация

С откритията от своя анализ сега WBA възнамерява да работи с организации по стандартизация – като IETF, IEEE802.1, IEEE802.11, WFA – за разработване на подобрения на съществуващи или нови механизми за QoS. Документът също така идентифицира и описва бъдещи инициативи за QoS на WBA с фокус върху създаването на подобрения и дефинирането на нови механизми. Например, той очертава сценариите за използване на Wi-Fi мрежи, приоритизиращи QoS трафика въз основа на техническата спецификация за управление на QoS на Wi-Fi Alliance.

„Всяко приложение има свои собствени уникални изисквания за QoS и това разнообразие създава предизвикателства за операторите на Wi-Fi мрежи“, посочи изпълнителният директор на Wireless Broadband Alliance Тиаго Родригес в коментар относно бялата книга. „Тази бяла книга на WBA очертава как подобрените и нови механизми за QoS могат да гарантират, че всяко приложение получава точната честотна лента, приоритизиране и други ресурси, от които се нуждае, за да предостави на крайните потребители постоянно страхотно преживяване“.

Коментар