Дигиталната трансформация – в какво инвестира бизнесът

Дигиталната трансформация става водеща тема в работата на много компании на фона на спада в популярността на традиционните бизнес модели (снимка: CC0 Public Domain)

Глобалните разходи за дигиталната бизнес трансформация ще нарастват със среден темп от 16,1%, за да достигнат 3,9 трилиона долара през 2027 г., прогнозира изследователската компания IDC. Почти 36% от разходите през 2023 г. ще направят Съединените щати. Делът на Западна Европа е 22,7%, а на Азиатско-тихоокеанския регион – 11,5%.

„В Европа разходите за дигитална трансформация ще се увеличават с бързи темпове. Ние оценяваме CAGR от 16% в периода от 2023 г. до 2027 г. Възможностите за инвестиции ще варират в зависимост от държавата, индустрията и проектите”, коментира Анджела Вака, анализатор от IDC.

По нейните думи, най-бързо растящият регион в Европа е Скандинавия, където компаниите от финансовия и телекомуникационния сектор са най-динамични – те ще увеличат разходите за дигитална трансформация с повече от 20% през разглеждания период.

Проучването отбелязва, че основните области на дигитална трансформация са свързани с повишаване на оперативната ефективност на предприятията. Най-големият сегмент е „Иновации, мащабиране и операции”. Това е област, обхващаща широкомащабни операции, включително производство, строителство и инженеринг. Тук влизат инструменти за управление на веригата за доставки, изследвания, организация на производствени цехове и др.

Вторият по големина разходен сегмент е „Поддръжка и инфраструктура на бек офиса”. Той включва основни бизнес функции като счетоводство, финанси и таксуване, човешки ресурси, правни въпроси, сигурност и оценка на риска и корпоративни ИТ услуги. Заедно тези две области ще заемат повече от 35% от всички глобални разходи за цифрова трансформация през 2023 г.

Според анализаторите, дигиталната трансформация става водеща тема в работата на много компании на фона на спада в популярността на традиционните бизнес модели. Подобреното клиентско изживяване, иновациите и ефективността водят до разработване на стратегии, които повишават както производителността, така и рентабилността, отбелязва Марио Алън Клемент, мениджър изследвания в IDC.

Интегрирането на няколко нови технологии като облачни изчисления и изкуствен интелект, съчетано с необходимостта от обслужване на клиенти в реално време, ще продължи да стимулира инвестициите в индустрията, заключава анализаторът.

Коментар