Цифрова трансформация? Нуждите вече са различни

Eфективният подход към дигиталната трансформация може да подобри устойчивостта на бизнеса и да донесе нови възможности за растеж (снимка: CC0 Public Domain)

Много от лицата, вземащи решения за ИТ, са решили да преразгледат фокуса на своите стратегии за дигитална трансформация. Причината е в редица фактори, включително икономическите затруднения и необходимостта да се отговори на изискванията на клиентите.

Независимо от затрудненията обаче фирмите продължават да инвестират решително в стратегии за дигитална трансформация. Повечето от усилията са насочени към подобряване на ефективността и устойчивостта на бизнеса. Това разкриват данни от последното проучване за дигиталната трансформация от Couchbase.

„ИТ модернизацията и дигиталната трансформация са жизненоважни стратегически инициативи за дадено предприятие – независимо дали спомагат за приложението на нови технологии като генеративния AI, дали създават нови услуги или пък изграждат устойчивост във времена на несигурност“, обясни Рави Маюрам, главен технически директор в Couchbase.

„Резултатите от проучването показват как ефективният подход към дигиталната трансформация, възползвайки се напълно от напредъка в сферата на данните, облачните технологии и AI, може да помогне за подобряване на устойчивостта на бизнеса и в същото време да донесе нови възможности за растеж“, добави той.

Дистрибуция

От гледна точка на канала предизвикателството е да се разберат мотивациите на клиентите и да се предостави правилната комбинация от технологии и услуги, разкрива изследването. Далеч не всички решения вече носят „високи нива на привлекателност“, според анализа.

Проучването на Couchbase показва, че приоритетите за дигиталната трансформация са се променили през последните няколко години и продължават да се развиват поради макроикономическия климат.

Така например 78% от лицата, вземащи решения в ИТ, са променили основните си приоритети за трансформация през последните три години. 54% посочват, че са станали по-склонни да реагират на пазарните условия и на предпочитанията на клиентите, за да останат организациите им адекватни.

Успешни инвестиции

Въпреки промените и опасенията обаче изследването категорично потвърждава, че фирмите продължават да инвестират в дигитална трансформация. Повече от половината (53%) от предприятията или постигат целите си, или дори изпреварват планирания напредък.

Много респонденти в проучването са на мнение, че модернизацията би повишила устойчивостта на бизнеса. Подобряването на пазарното присъствие и отключването на повече подобрения на ефективността се разглеждат като начин за справяне с някои от икономическите предизвикателства на днешния ден.

Предизвикателства

Друга област на инвестиции, разкрита от проучването, е свързана с натиска, на който много ИТ лидери са подложени от съответните организации с искането да възприемат нови технологии. Списъкът с области, в които каналът може да помогне, включва „безсървърни изчисления“, изчисления в периферията и IoT, както и технологиите за създаване на приложения с малко код или без писане на код.

Предизвикателните макроикономически условия продължават да са характеристика на пейзажа сега, както и през цялата година. Мнозина от запитаните признават, че бюджетите на клиентите са се стегнали и е налице желание да се направи повече с по-малко средства.

„Ясно е, че ИТ и бизнес лидерите признават значението на инвестирането в модернизация, за да стимулират трансформацията и да постигнат ефективно своите краткосрочни и дългосрочни цели“, каза Маюрам.

Коментар